Skatteåterbäring – samfundskunder

Denna anvisning gäller samfundskunder. Du kan läsa om skatteåterbäringar till privatpersoner samt rörelseidkare och yrkesutövare här.

När betalas skatteåterbäringen?

Samfunden och de samfällda förmånerna – dvs. aktiebolagen, andelslagen, föreningarna och stiftelserna – har egna skatteåterbäringsdatum.

Samfundens skatteåterbäringar betalas in på bankkontona den 5 dagen i den andra månaden efter den månad då ett samfunds beskattning har slutförts. Om den 5 dagen inte är en vardag betalas skatteåterbäringen följande vardag. Läs mer om slutförandet av beskattningen för samfund.

Hur mycket får jag i skatteåterbäring?

När beskattningen har slutförts kan du se återbäringsbeloppet i MinSkatt eller det beskattningsbeslut du får hem med posten.

Observera att om din skatteåterbäring har använts till obetalda skatter, syns den eventuella ändringen inte i skatteåterbäringsbeloppet på ingångssidan till MinSkatt. Du kan granska uppgifterna om användningen av skatteåterbäringen på fliken "Genomförda betalningar och återbäringar".

Läs anvisningar:

Så här hittar du ditt skatteåterbäringsbelopp och -datum i MinSkatt

Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts

På vilket konto betalas skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringen betalas in på det bankkonto som du har anmält. Kontrollera att det kontonummer du anmält stämmer. Du ser kontonumret i MinSkatt, den förhandsifyllda skattedeklarationen eller beskattningsbeslutet. Anmäl vid behov ditt nya kontonummer. Du kan inte anmäla kontonummer per telefon eller e-post. Läs mer om ändring av kontonumret.

Samfund, samfällda förmåner och alla som är införda i momsregistret kan endast av särskilda skäl anmäla sitt kontonummer med en pappersblankett (7209r). Som ett särskilt skäl betraktas exempelvis en situation där det inte är möjligt att anmäla kontonumret elektroniskt på grund av ett tekniskt hinder. Du kan inte anmäla kontonummer per telefon eller e-post.

Läs anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Varför fick jag inte skatteåterbäringen på mitt konto?

Exempel på situationer där du inte får skatteåterbäringen på ditt konto:

  • Du har uppgett fel kontonummer, exempelvis numret på ett avslutat konto.
  • Du har inte anmält något kontonummer över huvud taget.
  • Skatteåterbäringen har använts till skatter som förfallit till betalning. Läs mer om användning av återbäringar till obetalda skatter.
  • Utsökningsmyndigheten har använt skatteåterbäringen till betalning av dina skulder som gått till utsökning.
  • Skatteåterbäringen var mindre än 10 euro.
  • Alla skattedeklarationer (exempelvis momsdeklaration) har inte lämnats eller deklarationerna innehåller väsentliga brister.

Skatteåterbäring har använts till skatter som förfallit

Om skatteåterbäringen eller en del av den har använts till skatter på eget initiativ, till exempel moms eller arbetsgivarprestationer, har din inbetalning som du avsett för dessa skatter förblivit oanvänd. Den oanvända inbetalningen antingen lämnas kvar för att användas till kommande skatter som förfaller eller återbetalas till bolagets bankkonto, beroende på det återbäringsalternativ och den återbäringsgräns du valt i MinSkatt. Du kan ansöka om återbetalning av inbetalningen i MinSkatt: Gå till ”Ansökan om återbäring, skatter på eget initiativ” under Funktioner och fyll i de behövliga uppgifterna. Före återbetalningen använder Skatteförvaltningen inbetalningen till andra skatter som förfallit. Inbetalningen kan också utmätas.

Om en skatteåterbäring har använts till förskottsskatt, används din inbetalning till de förskottsskatter eller andra inkomstskatter som därnäst förfaller, i den ordning som förfallodagen anger. Kontrollera i MinSkatt hur mycket du ska betala i förskottsskatt och när du nästa gång ska göra det.

Följ tidsplanen för ditt betalningsarrangemang, det vill säga låt inte bli att betala rater på grund av skatteåterbäringen. Användningen av skatteåterbäringen beaktas i betalningsarrangemangets totalbelopp: raterna och tidsplanen ändras inte medan betalningsarrangemanget pågår, men betalningsarrangemanget upphör tidigare.

Hur får jag skatteåterbäringen om jag inte anmält mitt kontonummer i tid eller över huvud taget eller om mitt konto har avslutats?

Om Skatteförvaltningen inte har återbäringsmottagarens kontonummer, betalas återbäringen ut i form av en betalningsanvisning, det vill säga en penningförsändelse via Nordea. Om återbäringen underskrider 15 euro betalas den i form av en betalningsanvisning endast på kundens begäran.

Du får en avi om betalningsanvisningen från Nordea till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. För att få en betalningsanvisning måste du ha en adress i Finland.

När du har fått avin om betalningsanvisningen kan du lösa in skatteåterbäringen på ett av Nordeas kontor som erbjuder kassatjänster i Finland. Du ska lösa in betalningsanvisningen inom 28 dagar från datumet i betalningsavin. Närmare instruktioner finns i avin från banken. Ta helst med avin när du löser in din återbäring.

Löser du inte in betalningsanvisningen inom 28 dagar, returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Därefter får du ett brev med en kontonummerförfrågan. När du har uppgett ditt kontonummer i MinSkatt betalas återbäringen in på ditt konto inom ungefär en vecka.

Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Vanliga frågor:

Anmäl till Skatteförvaltningen det kontonummer på vilket du vill att skatteåterbäringen ska betalas. Kontonumret kan anmälas i MinSkatt av en sådan person som har en sådan Suomi.fi-fullmakt som behövs för att anmäla kontonumret för ett företag. Läs mer om Suomi.fi-fullmakter.