Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Företagskund – använd nätfaktura

Som samfundskund kan du betala fastighetsskatten och inkomstskatten för samfund (förskottsskatt och kvarskatt) med en nätfaktura. Rörelseidkare och yrkesutövare kan betala fastighetsskatten med nätfaktura. Nätfakturan skickas cirka tre veckor före förfallodagen.

För inkomstskattens del gäller nätfakturorna de förpliktelser som förfaller till betalning efter den 31 januari 2022, men för fastighetsskattens del tas nätfakturor i bruk genast fr.o.m. den 22 november 2021.

Kontrollera och anmäl din nätfaktureringsadress i MinSkatt

Du kan kontrollera din nuvarande nätfaktureringsadress i kunduppgifterna i MinSkatt och vid behov kan du anmäla en ny adress. Adresserna i Tiekes register över nätfakturaadresser har överförts till MinSkatt. Om företaget har flera nätfaktureringsadresser i Tiekes adressregister hämtar Skatteförvaltningen adressen därifrån endast om en av adresserna har antecknats som primär adress. Om det inte finns någon primär adress kan Skatteförvaltningen inte skicka en nätfaktura. I så fall måste nätfakturaadressen anges i MinSkatt.

Det är inte nödvändigt att separat beställa nätfakturor, utan de skickas automatiskt om adressen finns i MinSkatt eller i Tiekes adressregister. I första hand används den adress som anmälts i MinSkatt, men adressen i Tiekes adressregister används om kunden inte har anmält en adress i MinSkatt. Företag eller samfund kan ha endast en nätfaktureringsadress i Skatteförvaltningens uppgifter.

Du kan ta bort den nätfaktureringsadress som anmälts i MinSkatt och då skickas fakturorna till den adress som finns i Tiekes adressregister. Nätfaktureringsadressen som finns i Tiekes register kan tas bort i Tiekes tjänst. Rörelseidkare och yrkesutövare kan i MinSkatt tacka nej till nätfakturor från Skatteförvaltningen.

Om företaget ännu inte har en nätfakturaadress kan du skaffa en sådan via en tjänsteleverantör.

Flera nätfakturaadresser

Ett företag kan också ha flera nätfakturaadresser. Om du vill välja till vilken nätfakturaadress Skatteförvaltningen ska skicka fakturan, ska du ange nätfakturaadressen i MinSkatt.

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2022