Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Var hittar jag kontonumren och referensnumren?

Du hittar de rätta betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. För att betala skatter behöver du

  • uppgifterna om skattebeloppet och förfallodagen
  • Skatteförvaltningens kontonummer
  • det rätta referensnumret för skatteslaget i fråga.

Skatteförvaltningens kontonummer finns inte på vero.fi. Du kan inte betala skatten enbart med ett kontonummer, utan du behöver alltid också ditt kundspecifika referensnummer för det.

Så här hittar du Skatteförvaltningens konto- och referensnummer i MinSkatt

  1. Logga in i MinSkatt.
  2. Välj på ingångssidan i MinSkatt i punkten Betalningssituation länken Betalning av skatter. Du hittar uppgifterna för betalning också genom att välja fliken Funktioner och gå till punkten Betalning.
  3. Olika skatteslag har olika referensnummer. Du hittar dina referensnummer för varje skatteslag och Skatteförvaltningens kontonummer under rubriken Andra betalningssätt.
  4. Betala in skatterna på Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea.

Gå till MinSkatt

Du kan också betala skatter som nätbetalning i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här betalar du skatter i MinSkatt.

Om du inte kan använda MinSkatt, får du Skatteförvaltningens konto- och referensnummer genom att ringa servicenumret 029 497 027.

Du behöver alltid referensnumret för att betala

Skatterna betalas på Skatteförvaltningens bankkonton i Danske Bank eller Nordea. Du kan inte betala skatter endast med ett kontonummer utan du behöver alltid också ett referensnummer som riktar din betalning till rätt skatt. Referensnumret är kundspecifikt. Därtill har olika skatteslag egna referensnummer. Ditt skatteslagspecifika referensnummer är bestående.

Exempel: Det referensnummer för fastighetsskatt som du fick med ditt fastighetsbeskattningsbeslut och i MinSkatt kan du använda även i fortsättningen när du betalar fastighetsskatt. Du kan inte använda ditt referensnummer för fastighetsskatt när du betalar andra skatteslag eller fastighetsskatten för andra personer (exempelvis för maken eller makan).

Använd alltid referensnummer när du betalar. Anteckna referensnumret i fältet för referensnummer. Om det inte finns något fält för referensnummer eller om du inte kan anteckna numret i fältet ska du anteckna numret i meddelandefältet.

Betalning av skatter på Skatteförvaltningens kontor

Du kan också betala skatterna med kontanter, bankkort eller kreditkort på vissa av Skatteförvaltningens kontor utan serviceavgifter. Ta med dig betalningsuppgifterna för skatten. Betalningsuppgifterna hittar du i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt.

Det lönar sig att ha jämna pengar vid betalning med kontanter. Om du betalar med mynt ska du observera att vi på en gång tar emot högst 50 mynt. Vid betalning med kreditkort kan du använda Visa, Mastercard, JCB, Diners och Discover.

Du kan betala skatter på följande skattebyråer:

På Åland kan skatter betalas avgiftsfritt med kontanter på statens ämbetsverk på Åland.

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2023