Så här hittar du kontonumren och referensnumren

Skatteförvaltningen bankkonto i OP har tagits ur bruk
Betala skatterna på Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea. Om du har sparat Skatteförvaltningens kontonummer i OP bland mottagaruppgifterna i din nätbank eller i något annat system, ska du ta bort OP-kontonumret och ersätta det med Skatteförvaltningens kontonummer i Danske Bank eller Nordea. Dessa kontonummer hittar du i MinSkatt och på ditt beskattningsbeslut.
Läs mera: Kontrollera att du betalar skatterna på rätt konto - Skatteförvaltningens konto i OP är har tagits ur bruk

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

Du hittar de rätta betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. 

Skatteförvaltningens kontonummer finns inte i skatt.fi.

Du kan inte betala skatt enbart med ett kontonummer, utan du behöver alltid också ett kundspecifikt referensnummer.

Läs anvisningen: Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt.

För att betala skatter behöver du betalningsuppgifter, såsom

  • skattebeloppet och förfallodagen
  • Skatteförvaltningens kontonummer
  • det rätta skatteslagsspecifika referensnumret

Du behöver alltid referensnumret för att betala

Skatterna betalas på Skatteförvaltningens bankkonton i Danske Bank eller Nordea. Du kan inte betala skatter endast med ett kontonummer utan du behöver alltid också ett referensnummer som riktar din betalning till rätt skatt. Referensnumret är kundspecifikt. Därtill har olika skatteslag egna referensnummer. Ditt skatteslagspecifika referensnummer är bestående.

Exempel: Det referensnummer för fastighetsskatt som du fick med ditt fastighetsbeskattningsbeslut och i MinSkatt kan du använda även i fortsättningen när du betalar fastighetsskatt. Du kan inte använda ditt referensnummer för fastighetsskatt när du betalar andra skatteslag eller fastighetsskatten för andra personer (exempelvis för maken eller makan).

De referensnummer som Skatteförvaltningen använder är i RF-format. Referensnumret skrivs i sin helhet, även bokstäverna RF. Om du inte kan använda referensnumret, till exempel om du betalar från en utländsk nätbank, ska du anteckna hela referensnumret i meddelandefältet.

Att betala skatter på Danske Banks kontor

Du kan också betala skatterna på vissa Danske Banks kontor utan serviceavgifter. Du måste ha med dig Skatteförvaltningens giroblankett eller de uppgifter som individualiserar betalningen. Mer information om detta får du på Danske Banks webbplats www.danskebank.fi. På Åland kan skatter betalas avgiftsfritt med kontanter på statens ämbetsverk på Åland.

Skatter till Skatteförvaltningen kan inte betalas på Skatteförvaltningens eller Tullens kontor.