Så här betalar du mervärdesskatt

Skatteförvaltningens konto i OP togs ur bruk den 30 november 2020. Därefter lönar det sig inte längre att betala in skatter på Skatteförvaltningens OP-konto.

Läs mer: Skatteförvaltningens konto i OP tas ur bruk den 30 november 2020

Mervärdesskatten är en skatt som ska betalas på eget initiativ. Därför får du inte en separat giroblankett för betalningen. 

Du kan betala momsen via MinSkatt. Om du betalar momsen på annat sätt, till exempel direkt i nätbanken, ska du i MinSkatt kontrollera Skatteförvaltningens kontonummer och referensnumret för skatter på eget initiativ. Du får den också genom att ringa till servicenumret 029 497 027 (Betalningar, konto- och referensnummer).

När du betalar via MinSkatt finns uppgifterna färdigt i betalningsunderlaget

 • referensnumret för skatter på eget initiativ
 • Skatteförvaltningens kontonummer
 • betalningsdag (i MinSkatt är betalningsdagen alltid den innevarande dagen)
 • belopp som ska betalas. Skattens belopp räknas utgående från dina anmälningar om moms och andra skatter på eget initiativ. Beloppet består av saldot för innevarande dag inklusive eventuell dröjsmålsränta. Vid behov kan du ändra summan.

Så här betalar du skatt eller kontrollerar betalningsuppgifterna

 1. Välj ”Betalning av skatter” på MinSkatts ingångssida.

 2. På sidan som öppnas gå till Skatter på eget initiativ.

  Nu kan du via MinSkatt öppna nätbanken för att betala skatter eller bara kontrollera betalningsuppgifterna för t.ex. framtida behov.

  a) Betala via MinSkatt:

  • Välj knappen Betala skatter på eget initiativ.
  • Skriv in skattebeloppet och gå vidare via knappen Nästa.
  • Gå till betalningen genom att klicka på Öppna nätbanken. Betalningsuppgifterna (kontonummer och referensnummer) är färdigt ifyllda i nätbankens betalningsunderlag. När du betalar via MinSkatt är betalningsdagen alltid den innevarande dagen och den kan inte ändras.

  b) Kontrollera betalningsuppgifterna (referensnumret och kontonumret)

  • Under Andra betalningssätt ser du referensnumret för skatter på eget initiativ, såsom moms. Observera att referensnumret måste anges i sin helhet, inklusive bokstäverna RF.
  • Under Skatteförvaltningens kontonummer ser du kontonumren som är i bruk.
 3. När du har betalat skatten visas betalningen i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Betalade du skatten för sent?

Om du betalar momsen först efter förfallodagen måste du utöver skatt också betala dröjsmålsränta. Räntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2021. 

Kontrollera det belopp som ska betalas och dröjsmålsräntan i MinSkatt.

Om du inte kan betala skatten i tid kan du ansöka om ett betalningsarrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter.