Betala fastighetsskatten i tid

Fastighetsskatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.2020. Information om förändringar och oklarheter i ägande och besittning.

Hur betalar jag fastighetsskatten?

Du får giroblanketterna för betalning av fastighetsskatten tillsammans med fastighetsbeskattningsbeslutet. I fastighetsbeskattningsbeslutet finns också förfallodagarna.

Du kan betala fastighetsskatten på flera sätt:

  1. Betala via MinSkatt. Då överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken.
  2. Beställ e-faktura. Du kan beställa e-fakturan i din nätbank eller ingå ett direktbetalningsavtal med banken senast tre veckor före förfallodagen för fastighetsskatten. E-fakturan kommer till nätbanken ca två veckor före förfallodagen. Läs mer om e-faktura.
  3. Betala i nätbanken. Kom ihåg att använda de betalningsuppgifter som finns på giroblanketten eller i MinSkatt. Där hittar du alla uppgifter som behövs för betalning: kontonumret, referensnumret, fastighetsskattebeloppet och förfallodagen. Obs! Du kan betala din fastighetsskatt enbart med ditt eget referensnummer för fastighetsskatten. Du får inte använda t.ex. din makes eller makas referensnummer för fastighetsskatten.

Samfund kan använda nätfaktura för betalning av fastighetsskatten.

Privatpersoner kan också använda direktbetalning. Direktbetalningen är avsedd för de kunder som inte använder en nätbank.

Förfallodagarna för fastighetsskatten 2020

Från och med 2020 slutförs fastighetsbeskattningen vid olika tidpunkter för olika kunder. Därför har kunderna olika förfallodagar för fastighetsskatten.

Kontrollera förfallodagarna och betalningsuppgifterna på våren 2020 i MinSkatt eller i fastighetsbeskattningsbeslutet.

För största delen av fastighetsägarna infaller förfallodagarna i augusti och oktober eller i september och november. Betalningsraterna är två om fastighetsskatten är 170 euro eller mera. Fastighetsbeskattningen slutförs för alla senast 31.10 och förfallodagarna infaller senast i december och februari.

  • Förfallodagen för fastighetsskattens första rat är den 6 dagen i den andra månaden efter den månad då fastighetsbeskattningen slutförts.
  • Förfallodagen för fastighetsskattens andra rat är den 6 dagen i den fjärde månaden efter den månad då fastighetsbeskattningen slutförts.
  • Om förfallodagen för skatten, dvs. den 6 dagen i månaden, inte är en vardag, flyttas förfallodagen till följande vardag.
 
Månaden då fastighetsbeskattningen slutförs Förfallodagen för den första fastighetsskatteraten Förfallodagen för den andra fastighetsskatteraten
Maj (endast företag och organisationer) 6.7.2020 7.9.2020
Juni 6.8.2020 6.10.2020
Juli 7.9.2020 6.11.2020
Augusti 6.10.2020 7.12.2020
September 6.11.2020 7.1.2021
Oktober 7.12.2020 8.2.2021

Om du eller din make eller maka har gjort ändringar i fastighetsuppgifterna ska du vänta på ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut innan du betalar. Det nya beslutet får du före utgången av oktober.

Vänta på ett nytt beslut om du har gjort ändringar i fastighetsuppgifterna

Om du eller din make eller maka har gjort ändringar i fastighetsuppgifterna, ändras de ursprungliga förfallodagarna för fastighetsskatten. Även fastighetsskattebeloppet kan ändras.

Vänta på ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut innan du betalar fastighetsskatten. Vi skickar dig ett nytt beslut med nya betalningsuppgifter före utgången av oktober. Du får eventuellt det nya beskattningsbeslutet först efter den ursprungliga förfallodagen.

I MinSkatt ser du från och med våren 2020 om din deklaration fortfarande är under behandling eller om du redan har fått det nya beslutet.

Vanliga frågor om betalning

Om du av misstag har betalat skattens första rat två gånger riktas den överflödiga betalningen till den andra raten.

Om du endast har en rat som du har betalat två gånger returnerar vi den överflödiga prestationen till dig om du inte har andra obetalda skatter eller andra skatter som har skickats till utsökning. Kontrollera eller anmäl ditt kontonummer i MinSkatt.

Makens eller makans fastighetsskatt ska betalas med hens egna betalningsuppgifter. Uppgifterna finns på den giroblankett som kommit med fastighetsbeskattningsbeslutet.

Med de betalningsuppgifter som finns i ditt eget fastighetsbeskattningsbeslutet kan du endast betala din egen fastighetsskatt.

Om du betalar din makes eller makas fastighetsskatt med felaktiga betalningsuppgifter returneras betalningen på ditt konto. Om din makes eller makas fastighetsskatt på grund av detta blir försenad ska man utöver skatten även betala försenings- eller dröjsmålsränta. Läs mer: Om du betalar fastighetsskatten för sent

Om du har betalat fastighetsskattens första rat före förfallodagen och fått ett nytt beskattningsbeslut där

  • skatten är mindre än i beslutet som du fick på våren, återbär vi överbetalningen om du inte har andra obetalda skatter eller skulder i utsökningen
  • skatten är större än i beslutet som du fick på våren, ska du betala den återstående delen senast på förfallodagen genom att använda referensnumret för den första raten.

Ja, det kan man. Om du betalar de båda raterna av fastighetsskatten i en rat med referensnumret för endera raten allokeras betalningen rätt till båda raterna.

Servicenummer

I frågor som gäller betalning av fastighetsskatt betjänar Skatteförvaltningen på servicenumret för betalningar, 029 497 027 (lna/msa), och i frågor som gäller beloppet av fastighetsskatt på servicenumret för fastighetsbeskattning, 029 497 021 (lna/msa).