Så här hittar du kontonumren och referensnumren

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

Du hittar de rätta betalningsuppgifterna i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. 

Skatteförvaltningens kontonummer finns inte i skatt.fi.

Du kan inte betala skatt enbart med ett kontonummer, utan du behöver alltid också ett kundspecifikt referensnummer.

Läs anvisningen: Så här betalar du skatter i MinSkatt

För att betala skatter behöver du betalningsuppgifter, såsom

  • skattebeloppet och förfallodagen
  • Skatteförvaltningens kontonummer
  • det rätta skatteslagsspecifika referensnumret

Du behöver alltid referensnumret för att betala

Skatterna betalas på Skatteförvaltningens bankkonton i Danske Bank eller Nordea. Du kan inte betala skatter endast med ett kontonummer utan du behöver alltid också ett referensnummer som riktar din betalning till rätt skatt. Referensnumret är kundspecifikt. Därtill har olika skatteslag egna referensnummer. Ditt skatteslagspecifika referensnummer är bestående.

Exempel: Det referensnummer för fastighetsskatt som du fick med ditt fastighetsbeskattningsbeslut och i MinSkatt kan du använda även i fortsättningen när du betalar fastighetsskatt. Du kan inte använda ditt referensnummer för fastighetsskatt när du betalar andra skatteslag eller fastighetsskatten för andra personer (exempelvis för maken eller makan).

De referensnummer som Skatteförvaltningen använder är i RF-format. Referensnumret skrivs i sin helhet, även bokstäverna RF. Om du inte kan använda referensnumret, till exempel om du betalar från en utländsk nätbank, ska du anteckna hela referensnumret i meddelandefältet.

Betalning av skatter på Skatteförvaltningens kontor

Du kan också betala skatterna med kontanter, bankkort eller kreditkort på vissa av Skatteförvaltningens kontor utan serviceavgifter. Ta med dig betalningsuppgifterna för skatten. Betalningsuppgifterna hittar du i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt.

Det lönar sig att ha jämna pengar vid betalning med kontanter. Om du betalar med mynt ska du observera att vi på en gång tar emot högst 50 mynt. Vid betalning med kreditkort kan du använda Visa, Mastercard, JCB, Diners och Discover.

Du kan betala skatter på följande skattebyråer:

På Åland kan skatter betalas avgiftsfritt med kontanter på statens ämbetsverk på Åland.