Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Förhandsanmälan och säkerhet av engångsnatur i punktbeskattningen – företag

Denna anvisning är avsedd för företag och gäller endast punktskattepliktiga produkter som föras in i landet utanför systemet för uppskovsförfarande.  Här kan du läsa om hur privatpersoner förhandsanmäler: Förhandsanmälan - En privatperson beställer eller skickar alkohol eller tobak till sig själv

Punktskattepliktiga produkter kan föras in i landet under systemet för uppskovsförfarande eller utanför det.  Tillfälliga importörer verkar inte inom systemet för uppskovsförfarande, och de ska lämna en förhandsanmälan och i allmänhet också ställa en säkerhet av engångskaraktär för produkterna.

Om du för in eller tar emot ett tillfälligt parti produkter under systemet för uppskovsförfarande, läs också anvisningen: Tillfälligt registrerad mottagare

Import, mottagning eller sändning av produkter utanför systemet för uppskovsförfarande

Punktskattepliktiga produkter kan föras in, tas emot eller levereras från en annan EU-medlemsstat med moms, dvs. frisläppta för konsumtion.

Att införa eller ta emot produkter som frisläppts för konsumtion förutsätter inte tillstånd eller registrering hos Skatteförvaltningen. Vissa överföringsförfaranden för produkter ska dock iakttas då

 • produkter förs in i Finland eller tas emot i Finland för kommersiella syften
 • produkterna sänds till Finland av en distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland.

Varor som omfattas av punktskatt som harmoniserats inom EU

Inom EU har punktskatten på dessa produkter harmoniserats:

 • alkohol och alkoholdrycker
 • cigaretter, cigarrer och cigariller, finskuren tobak och annan pip- och cigarettobak
 • flytande bränslen.

När man från en annan EU-medlemsstat för in eller tar emot produkter som omfattas av punktskatt som harmoniserats inom EU, ska importören eller mottagaren, innan transporten inleds eller varorna avsänds, till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som anländer till Finland (dvs. lämna förhandsanmälan) och ställa en säkerhet av engångskaraktär för betalning av punktskatterna.

Du ska lämna in en förhandsanmälan och ställa en säkerhet för produkterna – gör så här

Importör eller mottagare av produkter:

 • Lämna en förhandsanmälan i MinSkatt och betala säkerheten innan produkterna skickas eller transporten av produkterna till Finland börjar.

 • När du har lämnat förhandsanmälan och betalat säkerheten får du ett eget punktskattenummer i MinSkatt. 

 • Punktskattenumret är giltigt endast en gång och gäller endast ett visst produktparti.

 • Lämna förhandsanmälan och ställ en säkerhet separat för varje produktparti. Skatteförvaltningen använder den inbetalda säkerheten som betalning av punktskatten.
 • När du tagit emot produkterna ska du lämna en skattedeklaration på dem.

 • Valvira ger uppgifter om andra tillstånd som behövs vid import av alkohol.

Om det är fråga om en kommersiell flyttning, ska avsändaren dessutom i avsändarstaten bifoga produkterna ett förenklat ledsagardokument som innehåller de centrala uppgifterna om flyttningen (kommissionens förordning EEG nr 3649/92).

Exempel: Ett företag i Finland beställer ett parti viner från Frankrike. Företaget ska lämna Skatteförvaltningen en förhandsanmälan om vinerna och ställa en säkerhet av engångskaraktär innan flyttningen från Frankrike till Finland inleds. Avsändaren in Frankrike ska bifoga produkterna ett förenklat ledsagardokument.  

Vissa produkter som omfattas av nationell punktskatt

Denna anvisning avser situationer där produkterna börjar flyttas från ett annat EU-land till Finland 1.1.2021 eller senare.

En förhandsanmälan om import eller mottagning av produkter ska lämnas in, om produkterna som förs in till Finland från ett annat EU-land omfattas av nationell punktskatt och ingår i något av följande kategorier:

 • läskedrycker
 • dryckesförpackningar
 • vissa produkter som innehåller tobak
 • cigarrettpapper eller vätskor för elektroniska cigaretter.

  Importören, mottagaren eller avsändaren av produkterna ansvarar för förhandsanmälan alltefter situation. Förhandsanmälan ska lämnas in innan produkterna skickas eller transporten av dem till Finland börjar.

Exempel: Importör av läskedrycker, som inte är innehavare av punktskattetillstånd, för in spansk apelsinjuice till Finland. Importören ska lämna en förhandsanmälan om läskedrycker och dryckesförpackningar.

Exempel:En estländsk distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland skickar en coladryckesbeställning till en privatperson. Distansförsäljaren ska lämna en förhandsanmälan om läskedrycker och dryckesförpackningar innan produkterna skickas från Estland till Finland.

Förhandsanmälan ska lämnas om produkter – gör så här

Importör eller mottagare av produkter:

 • Lämna en förhandsanmälan i MinSkatt innan produkterna skickas eller transporten av produkterna till Finland inleds.

 • När du har lämnat förhandsanmälan får du ett eget punktskattenummer i MinSkatt. 

 • Punktskattenumret är giltigt endast en gång och gäller endast ett visst produktparti.

Lämna en förhandsanmälan och ställ en säkerhet separat för varje produktparti. Skatteförvaltningen använder säkerheten till att betala punktskatten.

När du tagit emot produkterna ska du lämna en skattedeklaration på dem.

Någon förhandsanmälan lämnas inte om det är fråga om en innehavare av punktskattetillstånd som verkar inom ramen för sitt tillstånd, dvs. när produkterna till exempel tas emot direkt i ett skatteupplag. Förhandsanmälan lämnas inte heller om produkterna har producerats av småproducenter av läskedrycker eller dryckesförpackningar.

Exempel: En godkänd upplagshavare av läskedrycker och dryckesförpackningar för in mineralvatten från Österrike till Finland och placerar dem direkt i sitt skatteupplag. Förhandsanmälan om läskedrycker och dryckesförpackningar lämnas inte.

Exempel: En godkänd upplagshavare av alkoholdrycker och dryckesförpackningar beställer ett parti fruktjuice från Tyskland. Upplagshavaren ska lämna en förhandsanmälan om läskedrycker innan transporten från Tyskland till Finland inleds.

Småproducent av läskedrycker och/eller dryckesförpackningar

Anvisningar för att lämna in en förhandsanmälan och ställa en säkerhet

Så här lämnar du en förhandsanmälan och ställer en säkerhet av engångsnatur i MinSkatt

Du kan även lämna förhandsanmälan med en pappersblankett: Förhandsanmälan om punktskattepliktiga produkter (1350r)

Anvisningar för deklarering och betalning av skatt

Hur deklarerar och betalar man punktskatten?