Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker – skattepliktiga produkter och skattebelopp

Skatt på alkohol och alkoholdrycker ska betalas för alkoholprodukter som tillverkas i Finland eller tas emot i Finland från andra EU-länder eller områden utanför EU. 

Tillverkare och importörer av alkohol ska betala skatt. Skatt ska betalas när produkterna importeras till Finland eller frisläpps för konsumtion från det så kallade uppskovsförfarandet.

Skattepliktiga alkoholprodukter

Skattepliktiga alkoholprodukter är

  • öl och andra maltdrycker vars alkoholhalt är mer än 0,5 volymprocent
  • vin och andra alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning
  • mellanprodukter vars alkoholhalt är högst 22 volymprocent – exempelvis vin med tillsatt alkohol, såsom portvin, madeira och sherry. 
  • etylalkoholprodukter vars alkoholhalt är mer än 1,2 volymprocent – exempelvis brännvin och likörer

Skattefria produkter

Skattefria produkter är exempelvis

  • starkt denaturerad etylalkohol
  • lindrigt denaturerade produkter som används vid tillverkning av produkter som inte är avsedda att förtäras.

Hur mycket är skatten på alkoholdrycker?

Produkterna är indelade enligt alkoholhalt i produktgrupper som har olika skattesats. Skatten fastställs enligt slag av dryck, etylalkoholhalt och mängd.

Skatten beräknas med två decimalers noggrannhet, decimalerna avrundas inte. Till exempel 7 357 liter = 7,35 liter.

Tabell över acciser på alkohol och alkoholdrycker

Alkoholskatteräknare

Så här betalar du skatten och deklarerar punktskatten

Du kan lämna in en förhandsanmälan, deklarera och betala punktskatt på alkohol och alkoholdrycker i MinSkatt.

Så här deklarerar och betalar du punktskatten 

Läs mer om förhandsanmälan

Gå till MinSkatt

Punktskatten på alkohol och alkoholdrycker kan också deklareras på en pappersblankett. Deklarationen får lämnas med en pappersblankett endast om det finns ett särskilt skäl till det. Det anses vara fråga om särskilda skäl i situationer där det rimligen inte kan krävas att skattedeklarationen lämnas in elektroniskt. En sådan situation är till exempel då elektronisk anmälning är omöjlig på grund av ett tekniskt hinder. Den särskilda orsaken behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen.

Skattedeklarationen för alkoholskatt och alkoholdryckesskatt

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 27.12.2023