Tabell över acciser på alkohol- och alkoholdrycker

1.1.2022 –

Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Accisbelopp
Öl    
— över 0,5 men högst 3,5 11. 28,35 cent/centiliter etylalkohol
— över 3,5 12. 38,05 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker    
— över 1,2 men högst 2,8 21. 36,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 2,8 men högst 5,5 22. 198,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 5,5 men högst 8 23. 287,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 8 men högst 15 24. 421,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Viner    
— över 15 men högst 18 25. 421,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter    
— över 1,2 men högst 15 31. 501,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 15 men högst 22 32. 771,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol    
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:    
— över 1,2 men högst 2,8 41. 30,90 cent/centiliter av etylalkohol
— över 2,8 45. 50,35 cent/centiliter av etylalkohol
Andra    
  46. 50,35 cent/centiliter etylalkohol

Läs mer:

Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022