Förhandsanmälan – En privatperson beställer eller skickar alkohol eller tobak till sig själv

Om du skaffar punktskattebelagda produkter, såsom alkohol och tobak, för eget bruk från en annan EU-medlemsstat och en annan privatperson eller en yrkesmässig näringsidkare transporterar dessa för din räkning till Finland, ska du betala punktskatt till Finland på de produkter som du tar emot.  

Du ska också ge en förhandsanmälan till Skatteförvaltningen rörande de produkter som du tagit emot och ställa en garanti för betalningen av punktskatt. 

Vad är en förhandsanmälan?

I en förhandsanmälan meddelar du den beräknade mottagningsdagen, produktmängden och produktgruppen till Skatteförvaltningen. På samma gång får du information om beloppet på garantin och den punktskatt som ska betalas (t.ex. på tobaksskatt eller alkoholskatt). Beloppet på garantin är det samma som beloppet på punktskatten. Förhandsanmälan blir kvar som grund för skattedeklarationen. Garantin används senare för punktskatterna.

För vilka produkter ska en förhandsanmälan ges?

En förhandsanmälan ska lämnas in till exempel rörande

  • alkohol och alkoholdrycker
  • tobaksprodukter, också cigarrettpapper och cigarettvätskor 
  • läskedrycker
  • dryckesförpackningar

En garanti ska ställas för alkohol- och tobaksprodukter. Det är inte nödvändigt att betala en garanti för läskedrycker, dryckesförpackningar, cigarrettpapper eller cigarettvätskor.

När ska en förhandsanmälan lämnas in och en garanti ställas?

En förhandsanmälan ska lämnas in innan produkterna skickas eller transporten inleds. Du kan lämna in en förhandsanmälan redan innan produkterna beställs eller först därefter. Också garantin ska betalas innan produkterna skickas eller transporten inleds.

Hur inlämnas en förhandsanmälan och hur betalas garantin?

Lämna in en förhandsanmälan i MinSkatt och räkna på samma gång garantin. Du kan betala garantin i MinSkatt om du så önskar, men också separat via banken.I förhandsanmälan ska du fylla i bl.a. uppgifter om de produkter som ska beställas eller skickas. MinSkatt räknar beloppet på garantin utifrån de uppgifter som du har gett.

Så gör du en förhandsanmälan i MinSkatt

Gå till MinSkatt

En förhandsanmälan kan göras också på en pappersanmälan. 

Pappersblanketter rörande punktbeskattning

Om en förhandsanmälan glöms

Om du låter bli att göra en förhandsanmälan, kan följden vara en försummelseavgift.

Observera att till exempel alkoholskatt och punktskatt på läskedrycker ofta är förknippad med punktskatt på dryckesförpackningar. En förhandsanmälan ska göras också om detta. Med andra ord ska du göra två separata förhandsanmälningar. Det är dock inte nödvändigt att betala en garanti för dryckesförpackningar.

Läs mer: Beställning av alkohol från utlandet

 

När en privatperson för eget bruk skaffar produkter som frisläppts för konsumtion i ett annat EU-land och själv ordnar transporten av dem till Finland, och försäljaren inte på något sätt är involverad i ordnandet av transporten, är det fråga om distansförsäljning. Distansköparen ska betala punktskatt.

Exempel: En finländsk privatperson köper alkoholfri öl från en svensk webbutik. Han beställer transporten separat av ett annat företag, som är en transportrörelse som är självständig och fristående i förhållande till försäljaren. Köparen ska lämna in förhandsanmälningar om läskedryckerna och dryckesförpackningarna innan transporten av produkterna från Sverige till Finland kan börja. 

Vid distansförsäljning säljer ett företag i ett annat EU-land produkter till en enskild kund och transporterar dessa till Finland till honom eller henne. Det väsentliga är att säljaren ordnar transporten eller deltar i den på något annat sätt. Säljaren ska betala punktskatt. Läs mer: Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland

Exempel: En estländsk distansförsäljare sänder en long drink- och cola-dryckesbeställning till sin kund. En förhandsanmälan ska lämnas in om alkoholdryckerna och en individuell garanti ska ställas. En förhandsanmälan ska lämnas in om läskedryckerna och dryckesförpackningarna. Distansförsäljaren ska lämna in förhandsanmälningarna och ställa garantin innan försäljaren kan skicka produkterna från Estland till Finland. 

Punktskatt ska vid beställning från utlandet alltid betalas, förutom om dryckerna hämtas personligen som resandeinförsel. Vid distansförsäljning betalas skatten av säljaren eller försäljarens skatterepresentant, vid distansköp av köparen. I praktiken betalas skatten av den som ordnar transporten av produkterna.

Läs mer: Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland