Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arbeta i Finland

Läs anvisningarna om hur du ska göra när du kommer till Finland för att arbeta och behöver ett skattekort och/eller ett skattenummer och en finländsk personbeteckning för dem.

Var beredd på att du inte får med dig skattekortet och/eller skattenumret direkt när du besöker skattebyrån. Behandlingstiden är i allmänhet cirka 1–3 dagar, förutsatt att alla dokument och utredningar som behövs har lämnats.

När du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkar längden av din vistelsetid i Finland beskattningen. Det har även betydelse om arbetsgivaren är ett finländskt eller ett utländskt företag. En del yrkesgrupper omfattas av särskilda regler som påverkar beskattningen.

Personbeteckning

Personbeteckningar beviljar utöver Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata också Skatteförvaltningen och Migrationsverket.

Särskilda anvisningar för yrkesgrupper

En del yrkesgrupper omfattas av särskilda regler som påverkar beskattningen. 

 

Finländsk arbetsgivare

Läs dessa anvisningar om du kommer till Finland för att arbeta för en finländsk arbetsgivare.
 

Anställd av en utländsk arbetsgivare

Läs dessa anvisningar om du kommer till Finland för att arbeta för en utländsk arbetsgivare.

Skattenummer

Skattenummer är obligatoriska för alla som arbetar på en byggarbetsplats, en plats för installationsarbete eller på ett varv. Läs anvisningarna om hur kan du få ett skattenummer och registrera det. 

Personer från Ukraina som ges tillfälligt skydd

En person som ansöker om tillfälligt skydd får rätt att arbeta genast när hen har lämnat ansökan hos polisen eller gränsmyndigheten. 

Guiden Jobba i Finland

I guiden Jobba i Finland hittar du centrala anvisningar från alla de finländska myndigheterna.

Du flyttar från Finland

När du flyttar från Finland, ska du göra en adressändring och ta hand om dina skatteärenden. 

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 12.3.2024