Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Du kommer för att arbeta i Finland – arbetsgivaren är inte finländsk

Längden av din vistelsetid i Finland påverkar beskattningen när du arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Du vistas i Finland i högst 6 månader
Du betalar i allmänhet inte skatt till Finland.

Du vistas i Finland i över 6 månader
Du betalar i allmänhet skatt på din lön och oftast även obligatoriska försäkringspremier till Finland.

En utländsk arbetsgivare jämställs med en finländsk arbetsgivare om denne har ett fast driftställe i Finland. I detta fall betalar du skatt på din lön på samma sätt som på lön utbetalad av en finländsk arbetsgivare.

Om du är en utländsk uthyrd arbetstagare ska du läsa anvisningarna för utländska uthyrda arbetstagare.

Arbetsgivaren: Så här hjälper du arbetstagaren med skatteärenden för att arbetstagaren ska kunna börja arbeta på en byggarbetsplats.
Inspelning av webbseminariumInformation of construction workers’ tax numbers and the reporting requirements in the construction sector (engelska)

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020