Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bruttolöneräknare

Med bruttolöneräknaren kan du t.ex. beräkna bruttolönen för en arbetstagare som kommit från utlandet för att arbeta i Finland.

Gå till bruttolöneräknare

Vad kan räknaren användas till?

Bruttolöneräknaren är avsedd som hjälp för en arbetstagare och en arbetsgivare som avtalat om nettolön. Arbetsgivaren betalar arbetstagaren en nettolön enligt avtalet. Därutöver betalar den utländska arbetsgivaren arbetstagarens personliga inkomstskatter på arbetstagarens vägnar. Den utländska arbetsgivaren tar inte ut dessa skatter hos arbetstagaren.

Bruttolöneräknaren anger bruttoinkomstens belopp. Bruttoinkomsten består av nettolönen och de skatter som arbetsgivaren ska betala.

Räknaren lämpar sig för situationer där nettolönen är den enda förvärvsinkomsten och arbetsgivaren inte ansvarar för skatter på andra inkomster. Om arbetsgivaren betalar inkomstskatten i stället för arbetstagaren anses inkomstskatten utgöra inkomst för det år då nettolönen har betalats.

Hur beräknas nettolönen?

Som nettolön beaktas i Finland alla de prestationer som arbetsgivaren betalar till eller i stället för arbetstagaren och på vilka arbetsgivaren betalar även skatterna.

Sådana prestationer är exempelvis

  • penninglön
  • naturaförmåner
  • bonusar
  • lagstadgade avgifter som arbetsgivaren betalar för arbetstagaren utomlands.
Sidan har senast uppdaterats 20.11.2022