Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Du kommer till Finland för att arbeta – arbetsgivaren är finländsk

När du arbetar i Finland för en finländsk arbetsgivare betalar du i allmänhet skatt på din lön till Finland. Även en utländsk arbetsgivare som har verksamhet och ett fast driftställe i Finland jämställs med en finländsk arbetsgivare.

Det kan finnas undantag i din beskattning om du är

Längden av din vistelsetid i Finland påverkar beskattningen.

Du vistas i Finland i högst 6 månader

Du vistas i Finland i över 6 månader

Arbetsgivaren: Så här hjälper du arbetstagaren med skatteärenden för att arbetstagaren ska kunna börja arbeta på byggarbetsplatsen.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017