Alkoholskatteräknare 2022

Med hjälp av alkoholskatteräknaren kan du uppskatta hur mycket skatt du måste betala på alkoholdrycker och dryckesförpackningar. Räknarens resultat grundar sig på den alkoholprocent och mängd i liter som du har angett.

Räknaren ger inga bindande uppgifter om skatten.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022