Certifierad och tillfälligt certifierad mottagare i punktbeskattningen

Om du regelbundet flyttar sådana produkter som omfattas av den harmoniserade punktskatten i EU och på vilka punktskatterna redan betalats i avgångslandet, kan du registrera dig som certifierad mottagare från och med den 21 november 2022. Från och med den 13 februari 2023 kan du också agera som tillfälligt certifierad mottagare. Läs mer: Nya registreringar i EMCS-systemet relaterade till punktbeskattning.

Certifierad mottagare – registreringen träder i kraft från och med den 13 februari 2023

En certifierad mottagare är ett företag eller en näringsidkare som i sin förvärvsverksamhet regelbundet tar emot punktskattepliktiga produkter från ett annat EU-land. Du kan registrera dig som certifierad mottagare om de mottagna produkterna omfattas av den harmoniserade punktskatten i EU och de har frisläppts för konsumtion i ett annat EU-land. Punktskatten på produkterna har alltså betalats i det andra EU-landet. Produkter som omfattas av den harmoniserade punktskatten är alkohol, en del av tobaksprodukterna och flytande bränslen.

Vid flyttningen av produkterna ska Systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) användas.

Certifierade mottagare ska registrera sig och betala skatterna

Certifierade mottagare ska registrera sig hos Skatteförvaltningen. Registreringen förutsätter att en säkerhet ställs. Certifierade mottagare är regelbundet skattskyldiga i punktbeskattningen. Den certifierade mottagaren ska deklarera och betala punktskatt på produkterna till Finland. Skattedeklarationen ska lämnas även om ingen verksamhet bedrivits. En försändelsespecifik förhandsanmälan behöver inte lämnas. 

Registrera dig i MinSkatt i registret för punktbeskattning

Från och med den 21 november 2022 är det möjligt att registrera sig men registreringen träder i kraft tidigast den 13 februari 2023. Du får ett beslut om registreringen från Skatteförvaltningen.

> Så här registrerar du dig för punktbeskattningen

> Så här lämnar du en anmälan om registrering för punktbeskattningen i MinSkatt

> Läs mer om att deklarera och betala punktskatter: Regelbundet skattskyldig

Tillfälligt certifierad mottagare i punktbeskattningen – från och med den 13 februari 2023

En tillfälligt certifierad mottagare är ett företag eller en privatperson som i sin förvärvsverksamhet har rätt att ta emot punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion i Systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS). Punktskatterna på de produkter som frisläppts för konsumtion har redan betalats i en annan EU-medlemsstat.

En tillfälligt certifierad mottagare kan ta emot produkter från ett annat EU-land. Flyttningar av produkter under skatteuppskov övervakas med hjälp av Systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS).

Den tillfälligt certifierade mottagaren behöver från Skatteförvaltningen ett temporärt punktskattenummer som gäller mottagningen av en viss försändelse.  Ett punktskattenummer behövs för flyttningar inom EMCS-systemet endast när det är fråga om produkter som omfattas av den harmoniserade punktskatten i EU. Sådana produkter är alkohol, en del av tobaksprodukterna och flytande bränslen.

Rätten att agera som tillfälligt certifierad mottagare gäller endast under en viss tidpunkt, en viss avsändare och en viss kvantitet produkter.

Den tillfälligt certifierade mottagaren ska lämna en förhandsanmälan, betala en säkerhet, fyll i en mottagningsrapport och betala punktskatt på produkterna till Finland.

  • Lämna i MinSkatt en förhandsanmälan och betala en säkerhet som motsvarar punktskattebeloppet. Du ska lämna förhandsanmälan och ställa säkerheten separat för varje försändelse. Skatteförvaltningen använder säkerheten till att betala punktskatten. Obs! Om du har beställt alkohol ska du separat också fylla i en förhandsanmälan om dryckesförpackningarna. Det behövs dock ingen säkerhet för dryckesförpackningarna.
  • För förhandsanmälan behöver du också avsändarens punktskattenummer. Be om att få numret av avsändaren. Om avsändaren är en tillfälligt certifierad avsändare har denne nödvändigtvis inte uppgifter om punktskattenumret. Svara då ”Nej” på frågan ”Har du avsändarens punktskattenummer?”
  • Efter detta får du i MinSkatt automatiskt en tillfällig registrering och ett tillfälligt punktskattenummer. Meddela punktskattenumret till avsändaren. Punktskattenumret för den tillfälliga registreringen är i kraft i tre månader men gäller endast en försändelse.
  • Avsändaren fyller i uppgifterna om produkterna och uppgifterna om både avsändaren och mottagaren på e-SAD-följedokumentet i EMCS-systemet. 
  • När du har fått e-SAD-följedokumentet från systemet kan du ta emot produkterna.
  • Kontrollera att produkterna som du tagit emot motsvarar din beställning. Fyll i mottagningsrapporten i MinSkatt i EMCS-systemet.
  • När du har fyllt i mottagningsrapporten och tagit emot produkterna ska du lämna en skattedeklaration av dem i MinSkatt. Om du har beställt alkohol ska du separat också fylla i en skattedeklaration av dryckesförpackningarna.

Valvira ger uppgifter om andra tillstånd som behövs vid import av alkohol.

Läs mer:

Hur ska jag deklarera och betala punktskatt?

Garantier inom punktbeskattningen

Förhandsanmälan

Valvira

Punktbeskattning – produkter som fullständigt förstörs eller oåterkalleligen går förlorade

 

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2022