Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Specialsituationer i deklarering och betalning

Produkter som skaffats skattefritt används för ett skattepliktigt syfte

Om produkter som skaffats skattefritt används för ett skattepliktigt syfte, ska en skattedeklaration lämnas in rörande produkterna och punktskatt betalas på dessa. Deklarations- och betalningsdagen är den samma som för sporadiskt skattskyldiga i punktbeskattningen: en deklaration ska lämnas in och punktskatt ska betalas på den allmänna förfallodagen under kalendermånaden efter skatteperioden (den 12:e eller den därpå följande vardagen).  

Exempel: Alkoholdrycker har levererats som en fartygsleverans, det vill säga som proviantering. Ett ouppklarat svinn som hänför sig till skatteperiod 01/2022 upptäcks i dessa. Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker och punktskatt på dryckesförpackningar ska deklareras och betalas senast 12.2.2022.

Återkallande av tillstånd för godkänd upplagshavare

Om tillståndet för ett skatteupplag för en godkänd upplagshavare återkallas, ska upplagshavaren betala punktskatt på de produkter som fanns i skatteupplaget då tillståndet upphörde. I ett sådant fall ska skattedeklarationen lämnas in och punktskatt betalas på den 12:e i den kalendermånad som följer efter skatteperioden. Deklarations- och betalningstidtabellen är den samma som för sporadiska skattskyldiga.

Exempel: Tillståndet för en godkänd upplagshavare att hålla läskedrycker i ett skatteupplag återkallas 15.3.2022. Punktskatt på läskedrycker och punktskatt på dryckesförpackningar ska deklareras och betalas senast 12.4.2022. 

Om en upplagshavare försätts i konkurs

Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs och produkter överlämnas för konsumtion först därefter från ett skatteupplag, ska överlåtaren deklarera och betala punktskatt på produkterna på samma sätt som en godkänd upplagshavare hade gjort.

Tidsfristen är den samma som för regelbundet skattskyldiga: deklarationen ska lämnas in och punktskatt ska betalas senast på den 12:e i den andra kalendermånaden efter skatteperioden. 

Exempel: En godkänd upplagshavare av alkohol och alkoholdrycker försätts i konkurs 10.3.2022. Alkoholdrycker överlåts från lagret för konsumtion ännu 25.3.2022. Överlåtaren ska deklarera och betala punktskatt på alkohol och alkoholdrycker senast 12.5.2022. Om konkursboet vill fortsätta verksamheten med skatteupplag, ska det ansöka om nytt tillstånd.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2022