Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Företagskundens anmälan om kontonummer (7209r)

Anmäl kontonumret till Skatteförvaltningen elektroniskt i MinSkatt för utbetalning av skatteåterbäringar.

Företaget kan anmäla sitt kontonummer med denna blankett endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av ett tekniskt hinder. Blanketten är avsedd för exempelvis aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag, sammanslutningar, föreningar och stiftelser samt andra samfund och samfällda förmåner.

Anmäl kontonumret i MinSkatt 

Om du av särskilda skäl anmäler kontonumret på en pappersblankett, kan anmälan om kontonummer för företaget lämnas endast av en person som har firmateckningsrätt. Skatteförvaltningen kontrollerar firmateckningsrätten i handelsregistret.

Om det är fråga om en beskattningssammanslutning som inte är i handelsregistret, ska alla sammanslutningsdelägare underteckna anmälan om kontonummer.

Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT

Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.

Sidan har senast uppdaterats 20.9.2022