Årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag

Ett onoterat bolag ska lämna årsanmälan ifall bolaget genomför en personalemission av aktier, det vill säga en aktieemission på grundval av anställningsförhållande (66 a § i inkomstskattelagen). Uppgifterna ska lämnas första gången för år 2021, det vill säga om de aktieemissioner som det fattats beslut om under 2021 eller senare.

Lämna anmälan senast före utgången av januari följande år. Lämna alltså uppgifterna om året 2021 senast den 31 januari 2022.

Lämna uppgifterna elektroniskt 

  • Ilmoitin.fi 
  • Skatteförvaltningens tjänst (anmälan är möjlig från och med den 4 januari 2022)

Anvisningar till årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Korrigering

Om du vill korrigera uppgifter ska du lämna en ny årsanmälan som ersätter den du lämnat tidigare. Lämna en ny anmälan endast om de personer vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Ytterligare information om att korrigera en årsanmälan

Mer information