Årsanmälan om personalemissioner på onoterade aktiebolag

Ett onoterat bolag ska lämna årsanmälan om bolaget genomför en personalemission, dvs. en aktieemission som grundar sig på anställningsförhållande (66 a § i inkomstskattelagen).

Uppgifterna ska lämnas för första gången för 2021 om de genomförda skattefria personalemissionerna och de aktier som arbetstagarna tecknat. Lämna årsanmälan för det år då aktierna i personalemissionen har tecknats.

Årsanmälan ska lämnas senast före utgången av januari året efter att aktierna har tecknats.

Lämna uppgifterna i Skatteförvaltningens e-tjänst

Logga in tjänsten t.ex. med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Gå till Skatteförvaltningens e-tjänst

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi 

Anvisningar till årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Korrigering

Om du vill korrigera uppgifter ska du lämna en ny årsanmälan som ersätter den du lämnat tidigare. Lämna en ny anmälan endast om de personer vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga. Ytterligare information om att korrigera en årsanmälan

Mer information

Beskattning av aktieemission som grundar sig på arbetsförhållande