Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Försäkringsprestationer som betalts till närings- och jordbruksidkare (3928r)

Försäkringsbolag anmäler med blankett 3928r försäkringsersättningar och andra prestationer som grundar sig på försäkringen, som har betalts till personer som bedriver näringsverksamhet, öppna bolag och kommanditbolag, aktiebolag, andelslag och andra i 3 § i ISL avsedda samfund.

Uppgifterna måste lämnas elektroniskt. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera