Anmälan om lån och räntor (3764r)

Kreditinstituten och de finansiella instituten, staten, kommunerna, försäkrings- och pensionsanstalterna, intressekontoren och arbetsgivarna anmäler med denna årsanmälan uppgifter om lånens användningssyfte, kapital och ränta.

Uppgifterna måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2019. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning