Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Årsanmälan om förmedlade utländska dividender

Med denna webblankett kan man lämna årsanmälan om dividender som fysiska och juridiska personer som är allmänt skattskyldiga i Finland har mottagit från utländska bolag. 

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera