Årsanmälan om dividender (7812r)

Med denna blankett anmäler de bolag som delar ut dividend uppgifter om de utdelade dividenderna och sådana utdelningar från en fond för fritt eget kapital som beskattas som dividend.

Lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller fem eller flera inkomsttagare. 

När ska man lämna årsanmälan? – hjälp till årsanmälan om dividender

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Katso-koden kan användas till och med 31.8.2021.

Om dividenden kan lyftas under 2021, använd specifikationen och sammandraget för 2021.

Anmälningar från tidigare år:

Halvfärdiga och inlämnade blanketter sparas i Mina e-tjänster (lomake.fi).

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning 

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera