Virkesköpares årsanmälan (7807r)

Med blankett 7807r lämnar virkesköpare årsanmälan till Skatteförvaltningen om sådana betalningar de gjort direkt till skogsägarna för virkesköp. Försäkringsbolag använder blankett 7807r för att anmäla skogsförsäkringsersättningar de betalat till skogsägare.

  • Betalaren ska lämna alla uppgifter elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem inkomsttagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.
  • Om du korrigerar uppgifter ska du lämna in en ny, ersättande årsanmälan (7807r). En ersättande anmälan ska lämnas in endast om sådana inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder eller ett elektroniskt identitetskort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT