Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Virkesköpares årsanmälan (7807r)

Med blankett 7807r lämnar virkesköpare årsanmälan till Skatteförvaltningen om sådana betalningar de gjort direkt till skogsägarna för virkesköp. Försäkringsbolag använder blankett 7807r för att anmäla skogsförsäkringsersättningar de betalat till skogsägare.

  • Betalaren ska lämna alla uppgifter elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem inkomsttagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.
  • Om du korrigerar uppgifter ska du lämna in en ny, ersättande årsanmälan (7807r). En ersättande anmälan ska lämnas in endast om sådana inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Använd e-tjänster

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder eller ett elektroniskt identitetskort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT