Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Årsanmälan om en pension, förmån och skattepliktig sytning som en fysisk person eller ett dödsbo betalat

Fysiska personer och dödsbon ska till Skatteförvaltningen anmäla sådan pension, förmån och skattepliktig sytning som de betalat.

Årsanmälan lämnas första gången för skatteåret 2021. Prestationer som utbetalats 2020 eller tidigare anmäls med årsanmälan om pensioner och förmåner (VSELERIE).

De juridiska personer som betalar ut pensioner eller förmåner (såsom pensionsanstalter, försäkringsbolag och kommuner) anmäler de utbetalade prestationerna till inkomstregistret med en anmälan om förmånsuppgifter enligt inkomstregistrets anvisningar. Pensioner som arbetsgivare betalat ut anmäls till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter enligt inkomstregistrets anvisningar.

När ska uppgifterna lämnas?

Årsanmälan ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen i januari (31.1) året efter utbetalningsåret. Om den utsatta dagen infaller på en lördag, söndag eller en annan helgdag, ska anmälan vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag.

Hur lämnas årsanmälan?

Lämna årsanmälan med säker e-post till Skatteförvaltningen varje år. Ange följande uppgifter per mottagare exempelvis i en Excel-tabell som du bifogar till det säkra e-postmeddelandet:

  • betalarens namn
  • betalarens personbeteckning eller FO-nummer
  • mottagarens namn
  • mottagarens personbeteckning
  • vilken prestation det är fråga om
  • det totala prestationsbeloppet
  • det totala beloppet av förskottsinnehållningen
  • betalningsåret

Närmare anvisningar om att sända anmälan får du på adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi.

Vid behov kan du också lämna uppgifterna på papper. Du kan skicka årsanmälan till adressen

Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT