Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Årsanmälan om egendomsförvaltningsavgifter

Med denna webblankett kan bland annat banker lämna årsanmälan om de avgifter som debiterats för förvaltning och förvaring av egendom och som kan dras av i deras kunders beskattning.

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera