Årsanmälan om egendomsförvaltningsavgifter

Med denna webblankett kan bland annat banker lämna årsanmälan om de avgifter som debiterats för förvaltning och förvaring av egendom och som kan dras av i deras kunders beskattning.

E-tjänster (lomake.fi)

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Katso-koden kan användas till och med 31.8.2021.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.