Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser enligt ISkL (7805r)

Med denna blankett ska prestationsbetalaren eller den som tagit ut eftermarknadsgottgörelse lämna uppgifter om sådana räntor och eftermarknadsgottgörelser som omfattas av ISkL.

Årsanmälan om räntor och andra prestationer enligt ISkL ska lämnas elektroniskt om anmälan gäller fem eller fler anställda.

Korrigering

Om du korrigerar uppgifter ska du lämna en ny, ersättande årsanmälan. Lämna en anmälan endast om de inkomsttagare vars ursprungliga uppgifter varit bristfälliga eller felaktiga.

Om du korrigerar uppgifter ska du ange de korrigerade uppgifterna på samma års blankett som du använde för att lämna de ursprungliga uppgifterna.

Mer information om att korrigera