Delägarlån och deras återbetalningar, delägarlån som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för en fysisk person (7851r)

Ett aktiebolag anmäler med denna årsanmälan de vid skatteårets utgång obetalda penninglån som delägaren eller hens familjemedlemmar har erhållit från aktiebolaget.

Lämna uppgifterna i Skatteförvaltningens e-tjänst

Du kan lämna årsanmälan för år 2021 i Skatteförvaltningens e-tjänst. Logga in tjänsten t.ex. med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Obs! Du kan ännu lämna uppgifter i Lomake.fi för år 2021. För att autentisera dig ska du ha webbankkoder eller ett elektroniskt certifikatkort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Ilmoitin.fi

Anvisningar för årsanmälningar som skickas som fil – postbeskrivning

Beskattning av delägarlån som en fysisk person tar ut från ett aktiebolag