Årsanmälan om kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse

Med denna webblankett kan aktiebolag anmäla kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelsevinst.

E-tjänster (lomake.fi)

Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt identitetskort. Katso-koden kan användas till och med 31.8.2021.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster.

Blankettanvisning

Årsanmälan återbetalning av kapitalet (postbeskrivning)