Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Årsanmälan om kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse

Med denna webblankett kan aktiebolag anmäla kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelsevinst.

Lämna uppgifterna i Skatteförvaltningens e-tjänst

Du kan lämna årsanmälan för år 2021 i Skatteförvaltningens e-tjänst.

Logga in tjänsten t.ex. med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Gå till Skatteförvaltningens e-tjänst

Lämna uppgifterna i Lomake.fi

Obs: Du kan ännu lämna uppgifter i Lomake.fi för år 2021. Logga in i Lomake.fi med personliga bankkoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).