Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Momssatser

Mervärdesskattesatserna eller momssatserna anger momsen för varje vara och tjänst. I tabellen finns exempel på skattesatser för olika tjänster och varor. Du kan använda momsräknaren som hjälpmedel när du beräknar momsen.

 
Den allmänna skattesatsen. Den här skattesatsen tillämpas på de flesta varor och tjänster. 24 %
En reducerad skattesats:
  • livsmedel
  • foder
  • restaurang- och cateringtjänster
Observera att den lägre skattesatsen på 14 % inte gäller försäljning och servering av alkoholdrycker och tobaksprodukter.
14 %

En reducerad skattesats:

10 %
Nollskattesats (avdragsrätt även för dessa inköp)
  • försäljning, uthyrning och befraktning av momsfri sjöfartyg samt arbetsprestationer som hänför sig till dessa fartyg
  • momsfri försäljning av upplagor av medlemstidningar till allmännyttiga samfund
  • momsfri försäljning i samband med upplagringsförfaranden (skatteupplag för moms)
  • export av varor utanför EU
  • varuförsäljning till momsskyldiga köpare i EU-länder (anvisning Mervärdesbeskattning i EU-varuhandeln)
  • annan försäljning av varor och tjänster som anknyter till internationell handel, t.ex. momsfri försäljning till diplomater och internationella organisationer
  • Obs: försäljning av inrikes persontransporttjänster 1.1.–30.4.2023
0 %
Några rörelser (exempelvis hälso- och sjukvårdstjänster) omfattas inte alls av mervärdesbeskattningen. Hurdan verksamhet är momsfri?  

Exempel på skattesatser

Taxiföretag. Mats arbetar med persontransport. Utöver persontransporter erbjuder han även exempelvis hemtransport av mat. På persontransporter tillämpas den reducerade momssatsen på 10 %. Den allmänna momssatsen (24%) tillämpas däremot på hemtransport av mat.

Massageföretag. Pekka är en idrottsmassör d.v.s. yrkesmänniska inom hälsovården. Utöver massage erbjuder han också olika avslappningsbehandlingar. Massagen som en yrkesmänniska inom hälsovården ger är momsfri (moms 0 %). Den allmänna momssatsen (24%) tillämpas däremot på avslappningsbehandlingarna. Pekka säljer också olika motionsredskap till sina kunder. Momssatsen för redskapen är 24 %.

Tandläkare. Tandläkartjänsterna är i regel momsfria (moms 0 %). Estetisk tandvård (exempelvis blekning av tänder) som tandläkaren utför är momspliktig verksamhet och på estetisk tandvård tillämpas allmän mervärdesskatt (24%).

Sidan har senast uppdaterats 24.4.2020