Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Uttag av varor eller tjänster för eget bruk

Också uttag av varor eller tjänster ur ett företag för eget bruk betraktas som momspliktig försäljning. Ett momsskyldigt företag anmäler och betalar skatt för varor eller tjänster som uttagits för eget bruk på samma sätt som när företaget säljer en produkt till en utomstående.

Med eget bruk av en vara eller en tjänst avses att en vara eller en tjänst uttas ur eller överlåts från affärsverksamheten

  • för privat konsumtion
  • för annat syfte som inte omfattas av affärsverksamheten
  • för sådan användning i affärsverksamheten som inte berättigar till avdrag i momsbeskattningen.

Exempel: En företagare tar ut varor från företaget för egen eller sin familjs konsumtion eller som gåva. Företagaren ska betala skatt för uttag för eget bruk, eftersom varorna har tagits ut för privat konsumtion. Företagaren ska handla på samma sätt om han eller hon gratis överlåter varor för personalens privata konsumtion eller ger representationsgåvor.

Överlåtelser i form av varuprov eller sedvanliga reklamgåvor är skattefria.

Ringa eget bruk är skattefritt

En vara eller en tjänst som uttas för eget bruk beskattas inte, om företagaren uttar en ringa mängd varor och tjänster för egen eller sin familjs privata konsumtion. Gränsen för ringa eget bruk anses vara cirka 850 euro per år. Skattefritt ringa eget bruk gäller enbart momsskyldiga fysiska personer, makar, ett oskiftat dödsbo eller en beskattningssammanslutning.

Läs mer 

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017