Deklarera och betala moms

Skatteförvaltningens konto i OP togs ur bruk den 30 november 2020. Därefter lönar det sig inte längre att betala in skatter på Skatteförvaltningens OP-konto.

Läs mer: Skatteförvaltningens konto i OP tas ur bruk den 30 november 2020

Deklarera och betala mervärdesskatten (moms) i MinSkatt. Lämna momsdeklarationen för varje skatteperiod även om ditt företag inte har haft någon momspliktig verksamhet under skatteperioden. 

Gå till MinSkatt

Så här lämnar du momsdeklarationen

Så här betalar du moms eller kontrollerar referens- och kontonumret

Om du upptäcker ett fel i din anmälan, korrigera så här 

Du får endast i undantagsfall använda en pappersblankett. Nere på sidan finns en länk för dem som deklarerar på en pappersblankett.

När ska jag deklarera och betala?

Förfallodagen för moms är samma dag som momsdeklarationens sista inlämningsdag. Tidtabellen beror på hur lång skatteperioden för ditt företag är: en månad, ett kvartal eller ett år.

Den allmänna förfallodagen och fristen för anmälningar är den 12:e dagen varje månad. 

När deklarerar och betalar jag moms
Företagets skatteperiod Deklarations- och betalningsdag

Månad

Deklarera och betala momsen varje månad. Deklarations- och betalningsdagen är den 12 i den andra månaden efter månaden i fråga.

Exempel: Deklarera och betala momsen för mars senast 12.5.

Kvartal

Deklarera och betala momsen med tre månaders mellanrum. Deklarations- och betalningsdagen är alltid den 12:e dagen i den andra månaden som följer efter att skatteperioden gått ut.

Exempel: Deklarera och betala momsen för januari-mars senast 12.5.

År

Deklarera och betala moms en gång om året. Deklarations- och betalningsdagen är alltid före utgången av februari följande år.

Exempel: Deklarera och betala momsen för 2020 senast 1.3.2021 (eftersom 28.2. är söndag).

Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Hur bestäms skatteperioden?

Var du sen med att deklarera eller betala?

Om du lämnar momsuppgifterna för sent måste du betala en förseningsavgift. Mer information om förseningsavgiften

Om du betalar momsen först efter förfallodagen måste du utöver skatt också betala dröjsmålsränta. Räntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2021. Kontrollera det belopp som ska betalas och dröjsmålsräntan i MinSkatt.

Om du inte kan betala skatten i tid kan du ansöka om ett betalningsarrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter.

Annat som anknyter till detta