Vero API

Vero API är Skatteförvaltningens nya gränssnittstjänst.

Gränssnittstjänsten är avsedd för programvaruleverantörer och övriga tjänstetillhandahållare, som bedriver egen programvaruutveckling. Om du inte bedriver egen programvaruutveckling, kontakta din programvaruleverantör för att få tillgång till dessa nya egenskaper.

Vero API underlättar utvecklingen genom att ställa material och dokumentation till förfogande också på engelska.

Hur börjar jag?

Fas 1: Testa i sandlådan

Ta del av och testa API-tjänster i sandlådan

Fas 2: Genomför och testa

Anvisningar för att börja testningen

Fas 3: Övergång till produktion

Anvisningar för övergång till produktion

Vero API-gränssnitt

Anmälningar inom plattformsekonomi

Aktörer inom plattformsekonomi, såsom tillhandahållare av förmedlingstjänster eller ombud för dessa vilka verkar i Finland, kan via detta gränssnitt lämna in anmälningar om ersättningar och hyresinkomster rörande de transporttjänster som de förmedlar. API kan användas i följande miljöer:

Betalningsreferensförfrågan

Bekanta dig med gränssnittsbeskrivningen av betalningsreferensförfrågan i realtid. API kan användas i följande miljöer:

Bilbeskattning

Via gränssnittstjänsterna för bilbeskattning kan registrerade bilskatteombud sända bilskattedeklarationer, prislistor och anmälningar om ibruktagning av demobilar. API kan användas i följande miljöer:

Brev, beslut och begäranden om utredning

Sök kundernas brev och utredningsbegäranden i pdf-format. Besvara utredningsbegäranden med text och bifogade filer. API kan användas i följande miljöer:

Förskottsinnehållningsuppgifter till betalare

En identifierad betalare eller ett ombud kan hämta gällande förskottsinnehållningsuppgifter om betalningsmottagare från gränssnittet före varje beräkning. API kan användas i följande miljöer:

Mervärdesskatt

Kontrollera mervärdesskatteperioder och förfallodagar, lämna in en momsdeklaration och sök efter tidigare inlämnade deklarationer. API kan användas i följande miljöer:

Beräknat produktionsschema i slutet av november 2021.

Skattenummer

Bekanta dig med gränssnittsbeskrivningarna av skattenummerförfrågan och -registrering. API kan användas i följande miljöer:

Sök förskottsskatten för samfund

Kontrollera beloppet av den giltiga förskottsskatten, gör en testberäkning av förskottsskattebeloppet på basis av de nya uppgifterna och ansök om ny förskottsskatt. API kan användas i följande miljöer:

Sökning av transaktioner

Gränssnittet för sökning av transaktioner, motsvarar transaktionssökningen i MinSkatt, med vilken det är möjligt att söka transaktioner, betalningar och återbäringar av olika skatteslag. API kan användas i följande miljöer:

Visa registerstatus

Kontrollera kundens uppgifter i moms-, arbetsgivar- och förskottsuppbördsregistret. Du kan också kontrollera längden på kundens skatteperiod. API kan användas i följande miljöer:

Överlåtelseskatt

Bekanta dig med gränssnittsbeskrivningen av anmälning av överlåtelseskatt. API kan användas i följande miljöer:

Gränssnitt under planering

Gränssnitten under planering är på sandlådemiljö, där du kan bekanta dig med de preliminära beskrivningarna av deras datainnehåll och du kan testa dem om du så önskar.

Gå till sandlådan (länken öppnas i ett nytt fönster)

Observera dock att inget beslut ännu fattats om ibruktagning av de gränssnitt som är under planering. Gränssnittens datainnehåll kan ändras. 

Du kan uttrycka intresse för gränssnitt under planering genom att ge respons och eventuella utvecklingsidéer med observationsblanketten.

Vero API-observationsblankett

Allmänna observationer, tekniska observationer och eventuella störningar relaterade till gränssnitten kan anmälas till Vero API-supporten via observationsblanketten.