Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vero API

Vero API är Skatteförvaltningens gränssnittstjänst. Vero API fungerar i realtid.

Gränssnittstjänsten är avsedd för programvaruleverantörer och övriga tjänstetillhandahållare, som bedriver egen programvaruutveckling. Om du inte bedriver egen programvaruutveckling, kontakta din programvaruleverantör för att få tillgång till dessa nya egenskaper.

Vero API underlättar utvecklingen genom att ställa material och dokumentation till förfogande också på engelska.

Hur börjar jag?

Fas 1: Testa i sandlådan

Ta del av och testa API-tjänster i sandlådan

Fas 2: Genomför och testa

Anvisningar för att börja testningen

Fas 3: Övergång till produktion

Anvisningar för övergång till produktion

Vero API-gränssnitt

Anmälningar inom plattformsekonomi

Aktörer inom plattformsekonomi, såsom tillhandahållare av förmedlingstjänster eller ombud för dessa vilka verkar i Finland, kan via detta gränssnitt lämna in anmälningar om ersättningar och hyresinkomster rörande de transporttjänster som de förmedlar. API kan användas i följande miljöer:

Betalningsreferensförfrågan

Bekanta dig med gränssnittsbeskrivningen av betalningsreferensförfrågan i realtid. API kan användas i följande miljöer:

Bilbeskattning

Via gränssnittstjänsterna för bilbeskattning kan registrerade bilskatteombud sända bilskattedeklarationer, prislistor och anmälningar om ibruktagning av demobilar. API kan användas i följande miljöer:

Brev, beslut och begäranden om utredning

Sök kundernas brev och utredningsbegäranden i pdf-format. Besvara utredningsbegäranden med text och bifogade filer. API kan användas i följande miljöer:

EMCS-systemets gränssnitt

Företag som använder EMCS-systemet (Excise Movement and Control System) kan via detta gränssnitt lämna anmälningar om förflyttning av punktskattepliktiga produkter från och med 13.2.2023. Läs mera: Gränssnitten till EMCS-systemet överförs till gränssnittstjänsten Vero API

Beskrivningarna av gränssnittet API publiceras i sandlådan under våren och sommaren 2022.

  • sandlådan
  • testas senast i november 2022
  • produktion 13.2.2023

Förskottsinnehållningsuppgifter samt anmälan av pensions- och förmånsuppgifter

Du kan hämta prestationsmottagarens gällande förskottsinnehållningsuppgifter, pensions- och förmånsmottagarnas förskottsinnehållningsuppgifter enligt utbetalare samt anmäla uppgifter om pensioner och förmåner. API kan användas i följande miljöer:

Hushållsavdrag

Hushållsavdrag kan anmälas via gränssnittet då betalaren betalat arbetsersättningen till företaget som utfört arbetet eller lön till arbetstagaren som anställts för arbetet.

Kod

Via Kod-gränssnittet kan Skatteförvaltningens koder och förklaringar hämtas till det egna programmet, exempelvis inkomstslag och brevtyper. API kan användas i följande miljöer:

Mervärdesskatt

Kontrollera mervärdesskatteperioder och förfallodagar, lämna en momsdeklaration och sök efter tidigare inlämnade deklarationer. Du kan också lämna sammandragsdeklarationen för moms. API kan användas i följande miljöer:

Nätfakturaadress

Hämta kundens giltiga nätfakturaadress. Du kan också anmäla en ny nätfakturaadress. API kan användas i följande miljöer:

Skattenummer

Bekanta dig med gränssnittsbeskrivningarna av skattenummerförfrågan och -registrering. API kan användas i följande miljöer:

Sök förskottsskatten för samfund

Kontrollera beloppet av den giltiga förskottsskatten, gör en testberäkning av förskottsskattebeloppet på basis av de nya uppgifterna och ansök om ny förskottsskatt. API kan användas i följande miljöer:

Sökning av transaktioner

Gränssnittet för sökning av transaktioner, motsvarar transaktionssökningen i MinSkatt, med vilken det är möjligt att söka transaktioner, betalningar och återbäringar av olika skatteslag. API kan användas i följande miljöer:

Visa registreringsstatus och ändringar

Kontrollera och gör ändringar i kundens moms-, arbetsgivar- och förskottsuppbördsregisteruppgifter. Du kan också kontrollera längden av på kundens skatteperiod. API kan användas i följande miljöer:

Överlåtelseskatt

Bekanta dig med gränssnittsbeskrivningen av anmälning av överlåtelseskatt. API kan användas i följande miljöer:

Gränssnitt under planering

Gränssnitten under planering är på sandlådemiljö, där du kan bekanta dig med de preliminära beskrivningarna av deras datainnehåll och du kan testa dem om du så önskar.

Gå till sandlådan (länken öppnas i ett nytt fönster)

Observera dock att inget beslut ännu fattats om ibruktagning av de gränssnitt som är under planering. Gränssnittens datainnehåll kan ändras. 

Du kan uttrycka intresse för gränssnitt under planering genom att ge respons och eventuella utvecklingsidéer med observationsblanketten.

Vero API-observationsblankett

Allmänna observationer, tekniska observationer och eventuella störningar relaterade till gränssnitten kan anmälas till Vero API-supporten via observationsblanketten.

Sidan har senast uppdaterats 23.5.2022