Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Deklaration av skatter på eget initiativ (4001r)

Du kan deklarera och betala skatter på eget initiativ (till exempel moms eller lotteriskatt) i MinSkatt. 

Deklarationen av skatter på eget initiativ måste lämnas in elektroniskt. En pappersblankett kan användas endast i undantagsfall.

Deklarera i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna elektroniskt också exempelvis

Obs: Från och med den 1 januari 2021 är också punktskatterna sådana skatter som ska betalas på eget initiativ, men de ska inte deklareras med blankett 4001r. Läs anvisningarna om att deklarera och betala punktskatter.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2024