Deklaration av skatter på eget initiativ (4001r)

De flesta pensioner och förmåner som betalats ut den 1 januari 2021 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer om vilka förmånsinkomster som anmäls till inkomstregistret.

Du kan deklarera och betala skatter på eget initiativ (till exempel moms eller lotteriskatt) i MinSkatt. 

Deklarationen av skatter på eget initiativ måste lämnas in elektroniskt. En pappersblankett kan användas endast i undantagssituationer.

Deklarera i MinSkatt

Du kan lämna uppgifterna elektroniskt också

Om du deklarerar eller korrigerar arbetsgivarprestationer för 2018 eller för tidigare år ska du använda blanketten för 2018.

Obs: Från och med den 1 januari 2021 är också punktskatterna är skatter som ska betalas på eget initiativ, men de deklareras inte med blankett 4001r. Läs anvisningarna om att deklarera och betala punktskatter.