Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

FATCA, CRS och DAC2

Allmänt

I enlighet med sina internationella förbindelser utbyter Finland beskattningsuppgifter automatiskt med andra länder. Utbytet av uppgifter effektiviserar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatt.

Årsanmälan

De finska finansiella instituten ska med årsanmälan lämna de uppgifter till Skatteförvaltningen som har fastställts i FATCA-avtalet.

Vanliga frågor

Vanliga frågor om FATCA, CRS och DAC2.

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet för finansbranschen får du aktuell information om FATCA-, CRS- och DAC2-årsanmälningar samt om andra beskattningsärenden och lagändringar som gäller aktörer inom finansbranschen. Nyhetsbrevet publiceras på finska, svenska och engelska.

Sidan har senast uppdaterats 25.3.2024