Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kontaktuppgifter - finansbranschen

Storföretagskunder: Kontakta

  • i första hand den skatteberedare som är ansvarig för bolagets beskattning
  • på adressen suuryritysasiakkaat(a)vero.fi

Övriga kunder

Internationellt utbyte av upplysningar (FATCA, CRS och DAC2)

  • fatca(a)vero.fi

Frågor om att tillämpa källbeskattningen av dividender vid källan

Till exempel rådgivning för en registrerad förvarare eller ett offentligt noterat bolag då dividenden betalas på en förvaltarregistrerad aktie.

  • financialsector(a)vero.fi

Återbetalning av källskatt på dividendinkomst till utländska organisationer:

  • whtreclaims(a)vero.fi

Försäkringspremiebeskattning

  • vakuutusmaksuvero(a)vero.fi

Kapital- och fastighetsfondssammanslutningar

Frågor och kontaktbegäranden som gäller inkomstbeskattningen av och skattedeklarationer för kapital- och fastighetsfonder i kommanditbolagsform kan skickas till adressen:

  • paaomarahastoyhtymat(a)vero.fi 

CESOP

  • cesop(a)vero.fi

Observera att e-postadresserna i regel är avsedda för allmän rådgivning och inte för ansökningsblanketter.

Sidan har senast uppdaterats 26.2.2024