Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Begäran om omprövning av gåvobeskattningen

Denna anvisning gäller gåvotagare. Du kan begära omprövning av gåvobeskattningen efter att du fått gåvobeskattningsbeslutet.

1

När kan jag begära omprövning?

Du kan lämna en omprövningsbegäran inom 3 år från utgången av skatteåret. Med skatteår avses i gåvobeskattningen det år då du fick gåvan. Kontrollera alltid tiden för ändringssökande i de anvisningar för sökande av ändring som har bifogats till gåvobeskattningsbeslutet.

Om årets sista dag infaller på en lördag eller söndag är den utsatta dagen följande vardag. Omprövningsbegäran ska vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen senast klockan 16.15.

de utsatta tiderna för omprövningsbegäranden
Året då du fick gåvan Begäran om omprövning ska vara framme senast
2020 2.1.2024
2021 31.12.2024
2022 31.12.2025
2023 31.12.2026
2

Så här lämnar du en begäran om omprövning

Du kan lämna en omprövningsbegäran i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

  1. När du har loggat in i MinSkatt ska du välja länken Skatteärenden.
  2. I punkten Omprövningsbegäranden ska du välja länken Alla omprövningsärenden.
  3. Välj länken Begäran om omprövning av gåvobeskattningen.
  4. Fyll i omprövningsbegäran och skicka den till sist.

Om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt: kan du begära omprövning på en pappersblankett eller på en fritt formulerad ansökan.

3

När du har lämnat omprövningsbegäran

Betala skatten senast på förfallodagen. Vid behov kan du ansöka om betalningsarrangemang eller utsökningsförbud för skatten.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din begäran om omprövning: Välj fliken Skatteärenden och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

När din omprövningsbegäran har behandlats får du ett beslut om det i MinSkatt och hem per post. Du kan kontrollera en uppskattning av behandlingstiderna

Mer information och anvisningar om omprövning

Skatten ska betalas senast på förfallodagen även om du har begärt omprövning av beskattningen. Det löper dröjsmålsränta på en obetalad skatt.

Ring Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 027 (Betalningsrörelse) för att få de anvisningar för betalning som du behöver. Du kan också kontrollera de uppgifter som du behöver för betalningen i MinSkatt: Så här betalar du skatter i MinSkatt.

Om du har svårigheter med att betala skatten på förfallodagen lönar det sig att ta reda på om du kan få ett betalningsarrangemang. Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang

Om din begäran om omprövning godkänns och du inte har andra skatteskulder återbärs den överbetalda skatten med ränta automatiskt till dig.

Avbrytande av verkställighet betyder att skatten inte skickas till utsökning medan omprövningsbegäran behandlas eller att en redan inledd utsökning avbryts. Du kan ansöka om avbrytande av verkställighet samtidigt med begäran om omprövning eller separat senare.

Om din avsikt är att betala skatten i sin helhet oavsett din omprövningsbegäran lönar det sig inte att ansöka om avbrytande av verkställighet.

Observera att om du ansöker om avbrytande av verkställighet

  • löper det dröjsmålsränta på skatten också under avbrottet, alltså från den ursprungliga förfallodagen fram till betalningsdagen
  • dina skatteåterbäringar kan inte användas till att betala kvarskatter
  • du kan inte få ett skatteskuldsintyg, det vill säga ett intyg över betalningen av skatter.

Utsökningen kan hindras antingen helt eller begränsat

Verkställigheten av skatt kan avbrytas på två olika sätt:

  • I sin helhet: Skatten skickas inte till utsökning och dina skatteåterbäringar eller betalningar till Skatteförvaltningen används inte till att betala skatten.
  • Begränsat: Dina skatteåterbäringar och andra inbetalningar kan användas till skatten, skatten kan skickas till utsökning, och också annan egendom kan utmätas. Utsökningsmyndigheten får dock inte sälja den utmätta egendomen innan ditt ärende har slutbehandlats.

Verkställigheten av skatten kan avbrytas i sin helhet, endast om skatten ännu inte har skickats till utsökning.

Om din omprövningsbegäran avslås, avslås också din begäran att avbryta verkställigheten. I en sådan situation kan den obetalade skatten skickas till utsökning. Utsökningsmyndigheten får visserligen inte sälja exempelvis fastigheter, aktier i bostadsaktiebolag och inte heller aktier i ömsesidiga fastighetsbolag under tiden som din begäran om omprövning behandlas.

Läs mer i den detaljerade skatteanvisningen: Avbrytande av verkställighet

Du kan återkalla en omprövningsbegäran antingen delvis eller helt. Välj i MinSkatt fliken Skatteärenden. Välj sedan i punkten Omprövningsbegäranden länken Återta omprövningsbegäran.

Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kontrollera den utsatta tiden och de anvisningar om hur man anför besvär som har bifogats till beslutet.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024