Glömde du att deklarera uppgifter eller behöver något korrigeras i din beskattning?

Om du glömde att deklarera inkomster eller avdrag i din skattedeklaration eller märker att något i din beskattning behöver korrigeras ska du göra så här:

1

KONTROLLERA NÄR DIN BESKATTNING SLUTFÖRS

Kontrollera i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet dagen då din egen beskattning slutförs. Denna dag påverkar hur du anger ändringar i din beskattning.

Hur vet jag när beskattningen slutförs?

2

OM BESKATTNINGEN ÄNNU PÅGÅR KAN DU REDIGERA DIN SKATTEDEKLARATION

Om dagen då din beskattning slutförs ligger i framtiden kan du lämna eller korrigera uppgifter i din skattedeklaration på följande sätt:

  • Om du upptäcker ett tydligt fel (såsom ett räknefel) i beskattningsbeslutet ska du ringa vårt servicenummer. Telefonnumret hittar du i beslutet.
  • Om du upptäcker att inkomst- eller avdragsuppgifter saknas i ditt beskattningsbeslut ska du deklarera dem.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Så här deklarerar du på papper

3

OM BESKATTNINGEN HAR SLUTFÖRTS SKA DU BEGÄRA OMPRÖVNING

Om dagen då din beskattning slutförs redan har gått kan du söka ändring i din beskattning med en omprövningsbegäran.

Se anvisningar för hur en omprövningsbegäran görs

Observera att du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du lämnar uppgifter för sent. Läs mer om förseningsavgiften och skatteförhöjningen

 

Var den utsatta dagen för din skattedeklaration den 11 maj?
Skattedeklarationen har fått en tidsfrist - du kan komplettera din deklaration utan förseningsavgift till och med den 14 maj.

Skattedeklarationen för personkunder i MinSkatt
Se presentationen där du får instruktioner för att fylla i skattedeklarationen i MinSkatt.