Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Glömde du att deklarera uppgifter eller behöver något korrigeras i din beskattning?

Om du glömde att deklarera inkomster eller avdrag i din skattedeklaration eller märker att något i din beskattning behöver korrigeras ska du göra så här:

1

KONTROLLERA NÄR DIN BESKATTNING SLUTFÖRS

Kontrollera på ditt beskattningsbeslut vilken dag din beskattning slutförs. Denna dag påverkar hur du anger ändringar i din beskattning. 

Så här hittar du ditt beskattningsbeslut i MinSkatt

Hur vet jag när min beskattning slutförs?

2

Om din beskattning inte har slutförts kan du redigera din skattedeklaration

Om dagen då din beskattning slutförs ligger i framtiden kan du lämna eller korrigera uppgifter i din skattedeklaration på följande sätt:

  • Om du upptäcker ett tydligt fel (såsom ett räknefel) i beskattningsbeslutet ska du ringa vårt servicenummer. Telefonnumret hittar du i beslutet.
  • Om du upptäcker att inkomst- eller avdragsuppgifter saknas i ditt beskattningsbeslut ska du deklarera dem  i MinSkatt eller på en pappersblankett genom att korrigera din skattedeklaration.

Hur kan jag korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt?

Deklarationsanvisningen 

Så här deklarerar du på papper

3

Om din beskattning har slutförts kan du lämna en omprövningsbegäran

Det lönar sig i första hand att göra ändringarna före dagen för slutförandet av beskattningen genom att komplettera skattedeklarationen eftersom korrigeringarna då kan beaktas snabbare.

Du kan lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden om du inte hann korrigera uppgifterna före din beskattning slutfördes. Se behandlingstiden för en omprövningsbegäran.

Se anvisningar för hur en omprövningsbegäran görs

Observera att du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du lämnar uppgifter för sent. Läs mer om förseningsavgiften och skatteförhöjningen.

Sidan har senast uppdaterats 24.5.2022