Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Registrerat bilskatteombud

Ett fordon kan registreras utan Skatteförvaltningens registreringstillstånd om ett registrerat bilskatteombud ansvarar för att deklarera och betala skatten.

Efter att fordonet registrerats lämnar det registrerat bilskatteombud en bilskattedeklaration.

Ett registrerat bilskatteombud kan hos Trafik- och kommunikationsverket (Traficom) ansöka om att bli förhandsanmälare av nya fordon. Läs mer om ansökan om att bli förhandsanmälare på Traficoms webbplats (på finska).

Vilka deklarationer ska ett registrerat bilskatteombud lämna?

För nya fordon ska du lämna en periodspecifik skattedeklaration månatligen i MinSkatt eller via Skatteförvaltningens tekniska gränssnitt (Vero API):

  • Du får ett månatligt bilbeskattningsbeslut om nya fordon till MinSkatt och du kan betala bilskatten för hela månaden på en gång. Bilskatten har en förfallodag per månad.

För varje begagnat fordon lämnas en fordonsspecifik skattedeklaration i MinSkatt eller via Skatteförvaltningens tekniska gränssnitt (Vero API):

  • Varje begagnat fordon får ett eget bilbeskattningsbeslut. Bilskatten har en förfallodag per månad.

Vem kan ansöka om att bli ett registrerat bilskatteombud?

Ett sådant företag kan ansöka om att bli registrerat bilskatteombud som

  • importerar eller för in nya eller begagnade fordon i landet
  • tillverkar fordon
  • har för avsikt att föra in, importera eller tillverka fordon.

Villkoren för registreringen är bland annat att företaget inte försummat sina skatterelaterade skyldigheter, såsom betalning eller deklaration av skatter.

Så här ansöker du om att bli registrerat bilskatteombud

Lämna ansökan i MinSkatt

Se anvisningen i MinSkatt: Så här ansöker du om att bli registrerat bilskatteombud i MinSkatt

Ansökan ska lämnas elektroniskt. Ansökan är avgiftsfri.

Ange i MinSkatt företagets kontaktuppgifter och uppgifter om företagets verksamhet. Skatteförvaltningen uppskattar om företaget är pålitligt med samma kriterier som i samband med förskottsuppbördsregistreringen.

Ett registrerat bilskatteombud ska lämna periodspecifika skattedeklarationer för nya fordon varje månad genast från och med registreringsdatumet. Om du vill att registreringen börjar senare än beslutsdagen kan du i ansökan begära en senare registreringsdag.

Anmäl till Skatteförvaltningen i MinSkatt om uppgifterna ändras eller verksamheten upphör.

Du får ett beslut om registreringen i MinSkatt 

Uppgiften om registreringsbeslutet kommer till MinSkatt. Du får beslutet också per post om inte företaget har valt elektronisk kommunikation i tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Skatteförvaltningen för in företaget i registret över bilskatteombud tidigast på beslutsdagen.

Företaget kan söka ändring genom att begära omprövning av beslutet hos skatterättelsenämnden. Det utsatta datumet för att begära omprövning finns i beslutet. Läs mer om hur du söker ändring i ett beslut om registrering.

Hur stryks ett företag ur registret över bilskatteombud?

Företaget kan begära att Skatteförvaltningen stryker företaget ur registret över bilskatteombud. Därtill kan Skatteförvaltningen stryka ett företag ur registret över bilskatteombud om något av följande villkor uppfylls:

  • Företaget importerar eller för inte in fordon till landet eller tillverkar dem.
  • Företaget har försatts i konkurs.
  • Företaget har väsentligt försummat sina skatterelaterade skyldigheter, såsom betalning av skatter eller deklarationsskyldigheten.
  • Företaget har inte ställt den krävda säkerheten.
  • Företaget uppfyller inte längre kraven för registreringen.

Om Skatteförvaltningen avregistrerar företaget på grund av försummelser ska Skatteförvaltningen meddela företaget om avregistreringen och ge det tillfälle att lämna en redogörelse.

Ett företag kan inte tillfälligt strykas ur registret över bilskatteombud.

Om företaget har ställt en säkerhet hos Skatteförvaltningen, frigörs säkerheten. Skatteförvaltningen kan dock använda säkerheten till att betala obetalda skatter.

Om företaget importerar fordon från områden utanför EU

Om ett registrerat bilskatteombud importerar fordon från områden utanför EU kan företaget ansöka om att bli en registrerad kreditkund hos Tullen. Då kan företaget få de importerade fordonen i sin besittning innan företaget betalat importtull och importmoms.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021