Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Andra än registrerat bilskatteombud deklarerar nya och begagnade fordon

Om du tar ett fordon i bruk i Finland och du inte är ett registrerat bilskatteombud ska du lämna en fordonsspecifik bilskattedeklaration i MinSkatt inom 5 dagar från att användningen av fordonet börjar i Finland.

1

Lämna anmälan om ibruktagande av fordon i MinSkatt

Lämna en anmälan om ibruktagande av fordon för ett nytt eller begagnat fordon i MinSkatt innan användningen börjar om fordonet börjar användas i Finland redan före registreringen.

Lämna anmälan om ibruktagande av fordon i MinSkatt

Skatteförvaltningen bekräftar anmälan om ibruktagande av fordonet. Den bekräftade anmälan visas genast i MinSkatt. Du får bekräftelsen också hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

Fordonet ska antingen ha en gällande registrering i någon annan EES-stat eller så måste du skaffa ett finskt förflyttningstillstånd hos Trafik- och kommunikationsverket (Traficom).

Vid behov kan du lämna anmälan på en pappersblankett Anmälan om ibruktagande av fordon (1220r). Samfund och samfällda förmåner kan lämna anmälan på en pappersblankett endast av särskilda skäl.

När behöver en anmälan om ibruktagande av fordon inte lämnas?

Du behöver inte lämna en anmälan om ibruktagande av fordon om

  • du inte har för avsikt att registrera fordonet i Finland
  • du tar i bruk fordonet först efter registreringen
  • du inte kör med fordonet före registreringen utan endast flyttar fordonet med ett annat transportmedel
  • det är fråga om en annan situation där fordonet får användas skattefritt. Läs mer om skattefri användning av fordon

Kom ändå ihåg att lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt om du har för avsikt att registrera fordonet i Finland.

2

Lämna bilskattedeklarationen

Lämna en fordonsspecifik bilskattedeklaration i MinSkatt inom 5 dagar från att användningen av fordonet börjar i Finland. 

Lämna bilskattedeklaration i MinSkatt

Läs anvisningen om hur du ska göra en fordonsspecifik bilskattedeklaration

Du kan korrigera uppgifterna i bilskattedeklarationen fram till att du har fått bilbeskattningsbeslutet i MinSkatt. När du korrigerar en deklaration ersätter den nya skattedeklarationen den tidigare deklarationen.

Om du redan har fått bilbeskattningsbeslutet kan du inte längre korrigera deklarationen. I dessa fall ska du lämna en omprövningsbegäran i MinSkatt. Läs anvisningarna om hur du lämnar en omprövningsbegäran.

Läs mer om påföljdsavgifterna i situationer där du inte alls lämnat bilskattedeklarationen eller har lämnat den för sent.

Vid behov kan du lämna anmälan på en pappersblankett Bilskattedeklaration (1200r). Samfund och samfällda förmåner kan lämna anmälan på en pappersblankett endast av särskilda skäl.

3

Betala bilskatten

När du har fått bilbeskattningsbeslutet ska du betala skatten via MinSkatt eller i nätbanken. De betalningsuppgifter som du behöver finns i bilbeskattningsbeslutet. Använd referensnumret för bilskatt. Läs närmare anvisningar om betalningen.

Skatteförvaltningen beräknar bilskattebeloppet separat för varje fordon. Du får också ett bilbeskattningsbeslut i MinSkatt separat för varje fordon. Bilbeskattningsbeslutet skickas också hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

  • Förfallodagen infaller den 24 dagen i den följande kalendermånaden efter att två veckor har gått från bilbeskattningsbeslutet.

För registreringen av fordonet ska du beakta att bilskattebetalningen i allmänhet syns på Skatteförvaltningens konto antingen följande vardag eller med en fördröjning på högst några dagar.

4

Registrera fordonet

Du får ett meddelande i MinSkatt när du kan registrera fordonet.

  • Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du ett meddelande i din e-post att det finns ny information om dina skatteärenden i MinSkatt.

I undantagsfall kan Skatteförvaltningen påföra bilskatt enligt uppskattning

Om du har tagit fordonet i skattepliktigt bruk men inte lämnar bilskattedeklarationen kan Skatteförvaltningen uppskatta bilskatten. Skatten kan uppskattas också om uppgifterna i deklarationen innehåller sådana fel eller brister att uppgifterna inte kan användas i beskattningen.

Utöver en skatt enligt uppskattning ska också en skatteförhöjning betalas i dessa fall. Läs mer om påföljdsavgifterna. Du får dock en uppmaning från Skatteförvaltningen att lämna skattedeklarationen innan en skatt enligt uppskattning och skatteförhöjning påförs.

Kom också ihåg momsen (24 %) på ett nytt transportmedel

Du ska deklarera och betala moms på ett nytt transportmedel om du för in ett fordon till Finland från ett annat EU-land och om någotdera av följande villkor uppfylls:

  • fordonet har sålts inom sex månader från att det togs i bruk för första gången
  • det har körts högst 6 000 kilometer med fordonet innan försäljningstidpunkten.

Om köparen av fordonet är momsskyldig i Finland deklareras momsen i momsdeklarationen. Läs mer.

Om köparen av fordonet inte är momsskyldig i Finland ska även hen på eget initiativ deklarera och betala momsen på det nya transportmedlet i MinSkatt. Ett företag eller ett samfund som inte är momsskyldigt använder samma momsdeklaration som en privatperson för ett nytt transportmedel. Läs mer.

Läs mer

Import från ett land utanför EU – importmoms

På fordon som importeras från länder utanför EU ska det utöver bilskatt även betalas tull och importmoms enligt 24 %Läs mer om importmoms på fordon som importeras från länder utanför EU. 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021