Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anmälan om ibruktagande av fordon – Fordon som avses bli registrerat i Finland (1220r)

Med denna blankett kan du lämna en anmälan om ibruktagande innan användningen börjar, om du tar ett fordon i skattepliktigt bruk i Finland före registrering. Observera att inlämnande av en anmälan om ibruktagande inte berättigar till skattefri användning av fordonet.

Deklarera i MinSkatt

Se MinSkatt anvisningarna

Sidan har senast uppdaterats 20.10.2021