Så här lämnar du en bilskattedeklaration i MinSkatt

 1. Sök punkten Funktioner och välj länken Alla funktioner.

 2. Bläddra till punkten Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter. Välj länken Bilskatt.

 3. Välj Bilskattedeklaration under punkten Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 4. Fyll i fordonsuppgifter i fasen Basuppgifter. Ändra vid behov kontaktuppgifterna för den person som kan ge ytterligare information.

  Om du har tidigare lämnat in en anmälan om ibruktagande av fordon, syns basuppgifterna på deklarationen automatiskt efter att du har matat in tillverkningsnumret.

  När du har lämnat alla uppgifter gå till nästa fas som är Tekniska uppgifter.

 5. Fyll i fordonets tekniska uppgifter. När du har fyllt i fordonskategori, skrivs de övriga tekniska uppgifterna in automatiskt.

  Om du inte hittar lämplig fordonskategori, välj Annan och fyll i de övriga tekniska uppgifterna själv.

 6. Om det begärs, fyll i uppgifter om fordonets koldioxidutsläpp.

 7. När du har fyllt i fordonets tekniska uppgifter ska du gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 8. Kontrollera att uppgifterna som du har angett är rätt. Vid behov kan du redigera uppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifter är rätt kan du skicka bilskattedeklarationen.