Så här lämnar du en bilskattedeklaration i MinSkatt

 1. Se bild

  Sök punkten Funktioner och välj länken Alla funktioner.

 2. Se bild

  Bläddra till punkten Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter. Välj länken Bilskatt.

 3. Se bild

  Välj Bilskattedeklaration under punkten Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 4. Se bild

  Fyll i fordonsuppgifter i fasen Basuppgifter. Ändra vid behov kontaktuppgifterna för den person som kan ge ytterligare information.

  Om du har tidigare lämnat in en anmälan om ibruktagande av fordon, syns basuppgifterna på deklarationen automatiskt efter att du har matat in tillverkningsnumret.

  När du har lämnat alla uppgifter gå till nästa fas som är Tekniska uppgifter.

 5. Se bild

  Fyll i fordonets tekniska uppgifter. När du har fyllt i fordonskategori, skrivs de övriga tekniska uppgifterna in automatiskt.

  Om du inte hittar lämplig fordonskategori, välj Annan och fyll i de övriga tekniska uppgifterna själv.

 6. Se bild

  Om det begärs, fyll i uppgifter om fordonets koldioxidutsläpp.

 7. Se bild

  När du har fyllt i fordonets tekniska uppgifter ska du gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 8. Se bild

  Kontrollera att uppgifterna som du har angett är rätt. Vid behov kan du redigera uppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifter är rätt kan du skicka bilskattedeklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021