Skattefri användning av företagsfordon

Om du bor stadigvarande i Finland och din arbetsplats är utomlands kan du skattefritt använda ett fordon som arbetsgivaren äger för att sköta dina arbetsuppgifter i Finland. Användningen av fordonet för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är inte skötsel av arbetsuppgifter.

Villkoren för skattefri användning

Om du bor stadigvarande i Finland kan du använda företagsfordonet skattefritt enligt följande villkor:

  • din arbetsplats är utomlands
  • fordonet är permanent registrerat i den stat där arbetsplatsen finns
  • arbetsgivaren äger eller besitter fordonet
  • du använder fordonet i Finland högst tre dygn åt gången
  • du använder fordonet i Finland endast för att sköta dina arbetsuppgifter
  • du för fordonet tillbaka till den stat där du har din arbetsplats efter varje slutförd arbetsuppgift.

Läs anvisningen om du bor stadigvarande utomlands: Skattefri användning av fordon när du är bosatt utomlands och arbetar i Finland (till exempel en gränsgångare).

Lämna en anmälan om skattefri användning av ett fordon

Lämna en anmälan om skattefri användning av fordonet innan du tar det i bruk i Finland. Du behöver inte lämna anmälan för varje användningsgång, utan du kan lämna en anmälan för ett år i sänder.

Lämna anmälan i MinSkatt

MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Alla skatteslag och där Funktioner som gäller bilskatt. Välj därefter länken Anmälan om skattefri användning.

Efter att du skickat din anmälan i MinSkatt får du ett brev från Skatteförvaltningen med en bekräftelse på att anmälan har tagits emot. Du får bekräftelsebrevet genast till e-postlådan i MinSkatt där du kan skriva ut det. Brevet skickas till dig också per post.

Ha bekräftelsebrevet med dig i fordonet och visa upp det vid behov för polisen eller i Tullen.

Om du använder fordonet efter den sista användningsdagen som antecknats i bekräftelsebrevet ska du lämna en ny anmälan om skattefri användning av fordonet. Om uppgifterna du lämnat ändras ska du också lämna en ny anmälan. 

Obs! Bekräftelsen är inte ett godkännande av att det finns förutsättningar för skattefri användning. Du ska alltid på förhand försäkra dig om att fordonet endast används för skattefritt ändamål. Om det inte finns grunder för skattefrihet är användningen av fordonet skattepliktigt. Du kan ansöka om ett förhandsavgörande hos Skatteförvaltningen för hur bilskattelagen tillämpas på beskattningen av ett fordon. Läs mer om att ansöka om förhandsavgörande.

Om du inte kan lämna anmälan i MinSkatt kan du lämna anmälan om skattefri användning med blankett 1240r (Anmälan om ibruktagande av en utländsk arbetsgivares fordon för arbetsuppgifter). Du får bekräftelsen per post till den adress som du angett.

Hur skiljer sig tjänstefordon och företagsfordon från varandra?

Företagsfordon kan användas utan att betala bilskatt endast för att sköta arbetsuppgifter. Tjänstefordon kan användas för att sköta arbetsuppgifter och för egna körningar. Läs mer om tjänstefordon.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2022