Skattefri användning av ett fordon försett med provnummerskyltar

Ett fordon försett med provnummerskyltar får användas medan den som fått ett provnummerintyg eller hans eller hennes företrädare finns i fordonet i följande fall:

  • förflyttning av fordonet för att tvätta, utrusta eller tanka det i försäljningssyfte
  • provkörning av fordonet för att enbart säkerställa att det fungerar tekniskt
  • förflyttning för besiktning av fordonet
  • förflyttning för reparation av fordonet
  • kortvarig demonstration av fordonet i försäljningssyfte för en köpare som är stadigvarande bosatt utomlands. Obs! För en person som bor stadigvarande i Finland är demonstration av ett fordon försett med provnummerskyltar inte skattefri användning.

Skattefri användning av ett fordon på denna grund behöver du inte anmäla till Skatteförvaltningen.

Om villkoren för skattefri användning inte uppfylls, anses fordonet ha tagits i skattepliktig användning och den som tar i bruk fordonet ska lämna en anmälan om ibruktagande av fordonet och en skattedeklaration. Läs mer om hur du lämnar skattedeklarationen.

Provnummerskyltar och -intyg ansöks hos Transport- och kommunikationsverket. Läs mer om provnummerintyg (traficom.fi).

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021