Ett registrerat bilskatteombud som lämnar deklarationer för begagnade fordon

Ett registrerat bilskatteombud ska lämna en fordonspecifik skattedeklaration för begagnade fordon.

Lämna en fordonspecifik bilskattedeklaration inom 5 dagar från det att fordonet har antecknats i trafikregistret. Du kan lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt eller via Skatteförvaltningens tekniska gränssnitt (Vero API).

Lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt

Lämna bilskattedeklarationen via tekniska gränssnitt (Vero API)

När du skickat skattedeklarationen får du en bekräftelse på att vi mottagit den. Skattedeklarationen har lämnats inom utsatt tid om du får en bekräftelse senast under den sista inlämningsdagen.

  • Om du lämnar skattedeklarationen för sent eller om den har brister eller innehåller fel kan följden vara en förseningsavgift eller skatteförhöjning.
  • Om en bilskattedeklaration inte alls lämnas kan Skatteförvaltningen verkställa beskattningen enligt uppskattning. På basis av försummelsen kan Skatteförvaltningen stryka företaget ur registren och detta utgör till exempel ett hinder mot utbetalning av återbäringar. Skatteförvaltningen hör kunden före beskattning enligt uppskattning och påförande av skatteförhöjning.

Du kan endast av särskilda skäl lämna en bilskattedeklaration på en pappersblankett.

Skatteförvaltningen beräknar bilskattebeloppet separat för varje fordon. Du får också ett eget bilbeskattningsbeslut för varje fordon i MinSkatt.

Hur skatten betalas

När du har fått bilbeskattningsbeslutet kan du betala skatten via MinSkatt eller i nätbanken. Använd referensnumret för bilskatt. Du kan också beställa en e-faktura. Läs mer.

  • De betalningsuppgifter som du behöver finns i bilbeskattningsbeslutet.
  • Efter att två veckor (14 dagar) har gått sedan bilskatten påfördes infaller förfallodagen den 24 dagen följande månad.

Du får ett månatligt sammandrag av din skatte- och betalningssituation i MinSkatt. Sammandraget ger en helhetsbild av läget för alla skatter. Sammandraget innehåller inte fordonspecifika uppgifter.

Korrigera felen – lämna en ny skattedeklaration

Du kan korrigera uppgifterna i bilskattedeklarationen fram till att du har fått bilbeskattningsbeslutet i MinSkatt. När du korrigerar en deklaration ersätter den nya skattedeklarationen den tidigare deklarationen.

Om du redan har fått bilbeskattningsbeslutet i MinSkatt kan du inte längre korrigera deklarationen. I dessa fall ska du lämna en omprövningsbegäran i MinSkatt. Läs anvisningarna om hur du lämnar en omprövningsbegäran.

Om du har lämnat skattedeklarationen via Skatteförvaltningens tekniska gränssnitt (Vero API) kan du korrigera skattedeklarationen eller lämna en omprövningsbegäran genom att lämna en ny skattedeklaration via gränssnittet. I dessa fall ska du till skattedeklarationen bifoga samma identifierare som finns i den mottagningsbekräftelse som Skatteförvaltningen skickat på den ursprungliga skattedeklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021