Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Äktenskap – skilsmässa

I beskattningen har ett äktenskap eller en skilsmässa liten betydelse, eftersom i Finland beskattas makarna inte tillsammans.

Familjeförhållandena har dock betydelse för vissa skatteavdrag och för att beskattningen slutförs kundspecifikt. Slutförande av beskattningen påverkar betalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt.

I Finland  är beskattningen personlig: endast personens egna löneinkomster, andra förvärvsinkomster och kapitalinkomster tas i beaktande vid beskattningen. Vissa skatteavdrag påverkas ändå av huruvida personen har en maka/make.

Makar i beskattningen

I beskattningen avses med make/maka personer som har ingått äktenskap med varandra eller som har registrerat sitt parförhållande. De anses som makar från och med det skatteår under vilket äktenskapet har ingåtts eller parförhållandet registrerats.

Som makar betraktas också samboende personer om dessa har eller har haft ett gemensamt barn eller om de tidigare har varit gifta.

Om ena eller vardera maken är begränsat skattskyldig i Finland räknas de inte som makar vid beskattningen.

Man behöver i allmänhet inte anmäla ändrade familjeförhållanden

Skatteförvaltningen får uppgiften om ett äktenskap, en skilsmässa eller ett barns födelse från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Skatteförvaltningen registrerar ett samboförhållande då ett par har fått ett gemensamt barn.

Men när sambor separerar måste de anmäla om detta till Skatteförvaltningen eftersom denna information inte förmedlas från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Anmäl uppgiften i den förhandsifyllda skattedeklarationens basuppgifter i MinSkatt eller på blankett 50A.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022