Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Avbrott i verksamheten

Företaget kan avbryta sin verksamhet antingen för viss tid eller tills vidare.

Att avbryta verksamheten i MinSkatt

Om verksamheten avbryts kan företaget i MinSkatt anmäla slutdatumet för registreringen i Skatteförvaltningens register. Skatteförvaltningens register är registret för momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret. Handelsregistreringen fortsätter att gälla. När företaget inleder sin verksamhet på nytt kan det anmäla sig till registren på nytt i MinSkatt

Att avbryta verksamheten i Företags- och organisationsdatasystemet

Alternativt kan man anmäla avbrottet i verksamheten i Företags- och organisationsdatasystemet med ändringsanmälan. I ändringsanmälan anges från och med vilken dag verksamheten avbryts. Om verksamheten avbryts tills vidare, stryker Skatteförvaltningen företaget enligt ändringsanmälan ur förskottsuppbördsregistret, registret över momsskyldiga och arbetsgivarregistret.

Uppgifterna förmedlas med samma anmälan också till Patent- och registerstyrelsen (PRS) men avbrottet i verksamheten antecknas inte i handelsregistret. Mera om ändringsanmälan i ytj.fi.

När du fortsätter med verksamheten efter avbrottet ska du anmäla dig till Skatteförvaltningens register antingen i MinSkatt eller med Företags- och organisationsdatasystemets ändringsanmälan.

Anmälningar

  1. En momsdeklaration ska lämnas ännu för verksamhetens sista skatteperiod. Även löner och arbetsgivarprestationer ska anmälas till inkomstregistret. Så här anmäler du löner och arbetsgivarprestationer.
  2. När verksamheten avbryts ska du också kontrollera förskottsskatten. Du kan ansöka om ändring eller avlyftande av förskottsskatt exempelvis i MinSkatt. 
  3. Lämna skattedeklarationen. Även om verksamheten avbrutits ska en skattedeklaration lämnas om verksamhet förekommit under skatteåret. 

Bokslut ska alltid göras

Ett aktiebolag eller andelslag ska upprätta bokslut även när det har lämnat en anmälan till Skatteförvaltningen om att verksamheten avbryts.

Aktiebolaget eller andelslaget ska

Sidan har senast uppdaterats 2.3.2020