Nikotinfria vätskor för elektroniska cigaretter: tobaksskatt på bas- och smakvätskor

Nikotinfria bas- och smakvätskor kan användas i elektroniska cigaretter och exempelvis i livsmedel. Man ska dock betala tobaksskatt på vätskorna om de är avsedda för att användas i elektroniska cigaretter. Vätskor för elektroniska cigaretter har beskattats sedan 2017.

Tobaksskatt ska betalas på nikotinfria bas- och smakvätskor

  • Man ska betala tobaksskatt på alla vätskor för elektroniska cigaretter. Skatt betalas på produkter som är avsedda att användas förångade i elektroniska cigaretter antingen som sådana eller som en blandning med andra vätskor.
  • Skatt ska betalas även på nikotinfria färdigvätskor, smakvätskor och basvätskor. Basvätskor är exempelvis propylenglykol (PG) och vegetabiliskt glycerin (VG) samt en kombination av dessa.

Man ska betala tobaksskatt på nikotinfria bas- och smakvätskor om de är avsedda att användas som vätskor i elektroniska cigaretter.

Skatten på vätskor för elektroniska cigaretter är 0,30 euro/milliliter. Tobaksskatten fastställs enligt tabellen över punktskatt på tobak.

Punktskatt ska betalas när vätskan för elektroniska cigaretter säljs i Finland eller på annat sätt överlåts för konsumtion här. I regel är det produktens importör eller tillverkare som betalar punktskatten. Om det inte har betalats punktskatt på produkten i Finland kan även produktens detaljförsäljare eller en annan aktör som innehar produkten bli tvungen att betala punktskatten på den.

I vilka situationer ska en tobaksskattedeklaration lämnas?

  • Importören och tillverkaren ska lämna en tobaksskattedeklaration även för nikotinfria bas- och smakvätskor när produkten är avsedd att användas som vätska i elektroniska cigaretter.
  • Skattedeklarationen ska lämnas även om det är fråga om en produkt som också kan användas exempelvis som livsmedel. Det väsentliga är för vilket ändamål produkten har tillverkats eller det importerade partiet används till eller är avsett att användas.
  • Produkten är avsedd att användas som vätska i elektroniska cigaretter exempelvis när importören eller tillverkaren levererar produkten för att säljas i en affär som specialiserat sig på tobaksprodukter.
  • Importören lämnar tobaksskattedeklarationen för de produkter den tagit emot. Tillverkaren som har ett skatteupplag lämnar en skattedeklaration för de produkter som den överlåter från upplaget till konsumtion. Om produkten har tillverkats utanför uppskovsförfarandet ska en skattedeklaration lämnas för varje färdigt parti som är avsett att användas som vätska i elektroniska cigaretter.

Förhandsanmälan ska lämnas om vätskor för elektroniska cigaretter 

Från och med den 1 januari 2021 ska en förhandsanmälan lämnas till Skatteförvaltningen om import av produkter som omfattas av nationella punktskatter och som frisläppts för konsumtion i en annan EU-medlemsstat. Den nya skyldigheten gäller t.ex. tillfällig import eller mottagning av cigarettpapper och vätskor för elektroniska cigaretter. Förhandsanmälan ska lämnas in innan flyttningen av de för import avsedda produkterna inleds.

Du kan lämna in en förhandsanmälan och betala skatt i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021