Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Vero.fi-sivuston oikotieosoitteet

Linkittäminen vero.fi-sivustoon onnistuu erikseen tehdyillä selväkielisillä oikotieosoitteilla.

Vero.fi-sivuston oikotieosoitteita
Sivu Oikotieosoite
Ajoneuvon veroton käyttö www.vero.fi/ajoneuvonverotonkaytto
Arvonlisävero www.vero.fi/alv
Arvonlisäveron erityisjärjestelmät (OneStopShop) www.vero.fi/oss
Asioi verkossa www.vero.fi/asioiverkossa 
www.vero.fi/verkkoasiointi
Autoverotus www.vero.fi/autoverotus
Esittelyajoneuvo www.vero.fi/esittelyajoneuvo
Yritysasiakkaiden autoverotus www.vero.fi/yritykset/autoverotus
Avoimia työpaikkoja Verohallinnossa www.vero.fi/tyopaikat
www.vero.fi/töihin
Avoin data www.vero.fi/avoindata
EMCS-järjestelmä www.vero.fi/emcs
Energiavero www.vero.fi/energiavero
Ennakkovero – henkilöasiakkaat www.vero.fi/ennakkovero
Ennakkovero – yritykset ja yhteisöt www.vero.fi/yritykset/ennakkovero
Esitys- ja opetusmateriaalit www.vero.fi/materiaalit
Esitäytetty veroilmoitus  www.vero.fi/veroilmoitus
Esitäytetty veroilmoitus – näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla  www.vero.fi/veroilmoitus/ohje
Etätyö ja vähennykset  www.vero.fi/etatyo
FATCA, CRS ja DAC2 (Kanasainvälinen tietojenvaihto) www.vero.fi/fatcacrs
Finanssiala ja verotus www.vero.fi/finanssiala
Henkilöasiakkaiden etusivu www.vero.fi/henkiloasiakkaat
Kasvuyritykset www.vero.fi/kasvuyritykset
Kiinteistövero www.vero.fi/kiinteistovero
Kiinteistöveron maksaminen www.vero.fi/kiinteistoveronmaksaminen
Rakennukset – näin verotusarvo muodostuu www.vero.fi/kiinteistovero/rakennus
Maapohja – näin verotusarvo muodostuu www.vero.fi/kiinteistovero/maapohja
Konserniverokeskuksen asiakkuus www.vero.fi/kove
Kotitalousvähennys www.vero.fi/kotitalousvahennys
Kun palkkaat työntekijän tai ostat palvelua – kotitalouden velvollisuudet työnantajana www.vero.fi/kotitaloustyonantajana
Lomakkeet www.vero.fi/lomakkeet
Luovutusvoitto ja luovutustappio www.vero.fi/omaisuudenluovutus
Lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemukset www.vero.fi/lahdeverohakemukset
Maahantuonnin arvonlisäverotus www.vero.fi/maahantuonninalv
Maatalousyrittäjä www.vero.fi/maatalous
Maksaminen e-laskulla www.vero.fi/elasku
www.vero.fi/e-lasku
Maksujärjestely www.vero.fi/maksujarjestely
Matkakulut www.vero.fi/matkakulut
Mediapalvelu www.vero.fi/mediapalvelu
Metsänomistaja www.vero.fi/metsa
Miten valmisteveroilmoitus tehdään ja vero maksetaan? www.vero.fi/valmisteveroilmoittaminen
Muutoksen hakeminen verotukseen – yritykset ja yhteisöt www.vero.fi/yritykset/muutoksenhaku
Muutoksenhaku verotuksessa – henkilöasiakkaat www.vero.fi/muutoksenhaku
Näin ilmoitat palkat ja työnantajasuoritukset www.vero.fi/tyonantajasuoritukset
Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen www.vero.fi/oma-aloitteiset
Palaute www.vero.fi/palaute
Palkkaa vai työkorvausta www.vero.fi/tyokorvaus
Palvelunumerot www.vero.fi/palvelunumerot
Pelaa reilusti – muista kuitti www.vero.fi/muistakuitti
Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus www.vero.fi/kaannettyarvonlisavero
Rakentamisilmoitukset www.vero.fi/rakentamisilmoitukset
Raportoitava rajat ylittävä verosuunnittelujärjestely www.vero.fi/raportoitavajarjestely
Sámegillii (saamenkieliset sivut) www.vero.fi/samegillii
Sukupolvenvaihdos www.vero.fi/sukupolvenvaihdos
Sometulot www.vero.fi/sometulot
Suomesta ulkomaille www.vero.fi/ulkomaille
Syventävät vero-ohjeet www.vero.fi/syventavat
Sähkövähennys www.vero.fi/sahkovahennys
Tapahtumaote www.vero.fi/tapahtumaote
Tapahtumat ja verkkoseminaarit www.vero.fi/tapahtumat
Tietoa OmaVerosta www.vero.fi/tietoaomaverosta
Tietojen käsittely ja tietosuoja www.vero.fi/tietosuoja
Tietuekuvaukset www.vero.fi/tietuekuvaukset
Tilastot ja tilastotietokanta www.vero.fi/tilastot
Tilitoimistot www.vero.fi/tilitoimistot
Tulot blogista, vlogista ja somekanavista www.vero.fi/sometulot
Työnantajana www.vero.fi/tyonantajana
Työn teettäminen ulkomaisella yrityksellä www.vero.fi/yritykset/lahdevero
Töihin Suomeen www.vero.fi/toihinsuomeen
Ulkomailta Suomeen www.vero.fi/suomeen
Ulkomainen yritys Suomessa www.vero.fi/ulkomainen
Vakuudet valmisteverotuksessa www.vero.fi/valmisteverovakuus
Valmisteverojen palautukset – tilanteet, joissa käytetään yleistä palautushakemusta www.vero.fi/valmistevero/palautushakemus/muut
Valmisteverotuksen tuensaajarekisteri www.vero.fi/tuensaajarekisteri
Valmisteverotus www.vero.fi/valmisteverotus
Valtuudet – Näin annat Suomi.fi-valtuuden veroasioiden hoitamiseen www.vero.fi/valtuudet 
Varainsiirtovero – henkilöasiakkaat www.vero.fi/varainsiirtovero
VAT-numeroiden tarkastus www.vero.fi/VAT-numerotarkistus
Vero API www.vero.fi/rajapinta
Verohallinnon uutiskirjeet www.vero.fi/uutiskirje
Verohallinto www.vero.fi/verohallinto
Verohallinto työpaikkana www.vero.fi/toihin
Veroilmoituksen antaminen – asuntoyhteisö www.vero.fi/asoy 
www.vero.fi/asunto-osakeyhtio
Veroilmoituksen antaminen – osakeyhtiö ja osuuskunta www.vero.fi/osakeyhtio
Veroilmoituksen antaminen – yhdistys ja säätiö  www.vero.fi/yhdistys
Veroilmoituksen antaminen – yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta, ulkomainen kuolinpesä www.vero.fi/yhteisetuus
Veroilmoitus – avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö www.vero.fi/veroilmoitus/6A
Veroilmoitus – liikkeen- tai ammatinharjoittaja www.vero.fi/veroilmoitus/5
Veroilmoitus – maatalousyrittäjä www.vero.fi/veroilmoitus/2
Veroilmoitus – metsänomistaja www.vero.fi/veroilmoitus/2C
Verojen maksaminen – henkilöasiakkaat www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen
Verojen maksaminen – yritys- ja yhteisöasiakkaat www.vero.fi/yritykset/maksaminen
Verokorttiohjeet työnantajalle www.vero.fi/ennakkoperinta
Veronpalautus − henkilöasiakkaat www.vero.fi/veronpalautus
Veronpalautus – yritys- ja yhteisöasiakkaat www.vero.fi/yritykset/veronpalautus
Veronumero www.vero.fi/veronumero
Verotuksen muutoksia www.vero.fi/muutoksia
Vuokratulot www.vero.fi/vuokratulot
Verovelkarekisteri www.vero.fi/verovelkarekisteri
Vuosi-ilmoituksen antaminen www.vero.fi/vuosi-ilmoitus 
Vuosikertomus www.vero.fi/vuosikertomus
Vähennykset www.vero.fi/vahennykset
Yhtenäistämisohjeet www.vero.fi/yhtenaistamisohjeet
Yhteystiedot www.vero.fi/yhteystiedot
Yrityksen perustaminen www.vero.fi/uusiyritys 
Yritys- ja yhteisöasiakkaiden etusivu www.vero.fi/yritykset

Palvelut ja laskurit:

Sähköisten asiointipalvelujen ja laskurien oikotieosoitteet
Sivu Oikotieosoite
ALV:n ulkomaalaispalautus (ALVEU) www.vero.fi/alveu
Arvonlisäveron erityisjärjestelmä www.vero.fi/erityisjarjestelma
Ilmoitin.fi-palvelu www.ilmoitin.fi
Kiinteistötietojen ilmoittaminen www.vero.fi/kiinteistotiedot
OmaVero www.vero.fi/omavero
Valmisteveroilmoituspalvelu www.vero.fi/valmisteveroilmoitus
Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelu (EMCS) www.vero.fi/verottomatsiirrot
Veronsaajien oikeudenvalvonta www.vero.fi/oikeudenvalvonta
Veronsaajien palvelut www.vero.fi/veronsaajat
Veronumerorekisteri www.vero.fi/veronumerorekisteri
Verovelkatodistuksen tilaus www.vero.fi/verovelkatodistus
Laskurit www.vero.fi/laskurit
Autoverolaskuri ja ajoneuvojen hintatietopalvelu www.vero.fi/autoverolaskuri
Alkoholiverolaskuri www.vero.fi/alkoholiverolaskuri
Autoetulaskuri www.vero.fi/autoetulaskuri
Bruttopalkkalaskuri www.vero.fi/bruttopalkkalaskuri
Lahjaverolaskuri www.vero.fi/lahjaverolaskuri
Lähdeverolaskuri EU/ETA-valtiossa asuvalle rajoitetusti verovelvolliselle taiteilijalle ja urheilijalle www.vero.fi/lahdeverolaskuri
Perintöverolaskuri www.vero.fi/perintoverolaskuri
Ulkomaisen lähdeveron hyvityslaskuri www.vero.fi/hyvityslaskuri
Veroprosenttilaskuri www.vero.fi/verolaskuri
Korkolaskuri www.vero.fi/korkolaskuri

Lomakkeet:

Lomakkeiden oikotieosoitteita
Sivu Oikotieosoite
Lomakkeet www.vero.fi/lomakkeet
Vuosi-ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet www.vero.fi/vuosi-ilmoituslomakkeet
Yritys- ja yhteisöasiakkaiden veroilmoituslomakkeet www.vero.fi/veroilmoituslomakkeet
2 Maatalouden veroilmoitus www.vero.fi/lomakkeet/2
2C Metsätalouden veroilmoitus www.vero.fi/lomakkeet/2C
2Y Maatalouden veroilmoitus – maatalousyhtymä www.vero.fi/lomakkeet/2Y
4 Kiinteistöyhteisön veroilmoitus www.vero.fi/lomakkeet/4
5 Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – Liikkeen- ja ammatinharjoittaja www.vero.fi/lomakkeet/5
6 Veroilmoitus – Yhteisetuus, valtion laitos, kunta, seurakunta yms. www.vero.fi/lomakkeet/6
6A Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – elinkeinoyhtymä www.vero.fi/lomakkeet/6A
6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – yhteisö www.vero.fi/lomakkeet/6B
6C Veroilmoitus – Yhdistys ja säätiö www.vero.fi/lomakkeet/6C
Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista www.vero.fi/lomakkeet/oma-aloitteiset
Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2023