Postiosoitteet

Verohallintoon lähetetty paperiposti muutetaan Verohallinnossa digitoimalla sähköiseen muotoon.

Käytä Verohallinnolle lähettämässäsi paperipostissa aina kullekin asiakirjalle tai lomakkeelle tarkoitettua omaa postilokero-osoitetta (PL-osoite), jotta lähettämäsi lomakkeet tai muut asiakirjat ohjautuvat oikeaan käsittelypaikkaan.

  • Älä postita asiakirjoja verotoimistojen käyntiosoitteisiin.
  • Älä postita eri asiakirjoja tai lomakkeita samassa postikuoressa, jos niillä on eri PL-osoite.

Veroilmoittamiseen liittyvät tiedot on helppo antaa sähköisesti OmaVerossa, jolloin paperilomakkeita ei tarvita.

Lomakkeet

Postita Verohallinnon lomakkeet kunkin lomakkeen yläreunassa olevaan PL-osoitteeseen.

Yksittäiset asiakirjapyynnöt

Käytä tilaamiseen asiakirjapyyntöjä varten tehtyjä lomakkeita. Postita lomakkeet kunkin lomakkeen yläreunassa olevaan PL-osoitteeseen.

Kuitit ja tositteet

Kuitteja tai tositteita ei liitetä veroilmoitukseen eikä niitä tarvitse lähettää Verohallintoon. Säilytä ne itselläsi. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Vastaus verotuksen selvityspyyntöön

Lähetä vastauksesi osoitteeseen
Verohallinto, PL 900, 00052 VERO

Liitä vastaukseen selvityspyynnön mukana tullut kansilehti, jotta vastaus ohjautuu suoraan oikealle virkailijalle.

Voit vastata selvityspyyntöön myös OmaVerossa.

Muut asiakirjat

Jokaiselle asiakirjalle on oma PL-osoite

Auto- ja valmisteverotuksen asiakirjat
Verohallinto, PL 20, 00052 VERO


Henkilöverotuksen asiakirjat (myös kiinteistöverotus ja varainsiirtoverotus)
Verohallinto, PL 700, 00052 VERO

Näin ilmoitat paperilla - esitäytetty veroilmoitus


Hakemusasiakirjat
Verohallinto, PL 500, 00052 VERO


Lähdeverojen palautushakemusten asiakirjat
Verohallinto, PL 560, 00052 VERO


Oikaisuvaatimusten asiakirjat
Verohallinto, PL 650, 00052 VERO


Oma-aloitteisten verojen asiakirjat
Verohallinto, PL 5000, 00053 VERO


Perintö- tai lahjaverotuksen asiakirjat
Verohallinto, PL 760, 00052 VERO


Vuosi-ilmoitusten asiakirjat
Verohallinto, PL 300, 00052 VERO


Yhteisöverotuksen asiakirjat
Verohallinto, PL 200, 00052 VERO


Valmiiksi maksetun palautuskuoren voi tilata vain esitäytetyn veroilmoituksen lomakkeiden toimittamiseen. Kuoren saat soittamalla numeroon 029 497 030 (Lomaketilaukset, puhelun hinta pvm./mpm.). Muita lomakkeita ja asiakirjoja voit lähettää postitse maksamalla kuoren ja postituskulut itse.

Saitko  sinulle kuulumatonta postia? Toimi näin